0
จินตภาพในวรรณกรรมไทย: วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ การสืบสรรค์ และแนวทางการศึกษา (PDF)
ตำราเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นฐานความรู้ของการอ่านวรรณกรรม หากผู้อ่านมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศิลป์ของการสร้างจินตภาพ จะยังประโยชน์ทั้งในแง่ของการเห็นภาพ
e-books(PDF) ?240.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หตำราเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นฐานความรู้ของการอ่านวรรณกรรม หากผู้อ่านมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลศิลป์ของการสร้างจินตภาพจะยังประโยชน์ทั้งในแง่ของการเห็นภาพ เข้าถึงและเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งการศึกษาวรรณกรรมในเชิงของการวิเคราะห์วิจารณ์จำต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับขนบการแต่ง ซึ่งการสร้างจินตภาพเป็นขนบสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาวรรณกรรมไม่ควรมองข้าม

สารบัญ

บทที่ ๑ จินตภาพ: ความหมายและความสำคัญต่อการสร้างสรรค์
บทที่ ๒ จินตภาพ: กลศิลป์เชิงการสร้างสรรค์ในวรรณกรรมไทย
บทที่ ๓ จินตภาพ: การสื่อภาพทางผัสสะและอารมณ์
บทที่ ๔ จินตภาพ: การสื่อภาพความงามและความคิดในวรรณกรรมไทย
บทที่ ๕ จินตภาพ: พลังแห่งวรรณศิลป์ในวรรณกรรมไทย
บทที่ ๖ จินตภาพ: การศึกษาในวรรณกรรมไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163146649 (PDF) 365 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน