0
จีนยุคบุราณรัฐ
ว่าด้วยประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณ รากฐานของจีนยุคปัจจุบัน
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จีนยุคบุราณรัฐ" เป็นงานศึกษาพัฒนาการของรัฐจีนในยุคโบราณโดยมีขอบเขตของเวลาที่ศึกษาอยู่สองระดับ ระดับแรกเป็นพัฒนาการในห้วงดึกดำบรรพ์ผ่านหลักฐานทางโบราณคดีที่มีการค้นพบ ระดับที่สองเป็นพัฒนาการที่เห็ได้จากบันทึกต่างๆ ที่อธิบายถึงที่มาของชนชาติจีน (ฮั่น) จนถึงเมื่อแรกที่จึงได้ก่อรูปรัฐขึ้นมาอย่างช้า ๆ การศึกษาในสองระดับนี้ได้ฉายให้เห็นภาพพัฒนาการของชนชาติจีนควบคู่กันไปด้วย

    ดังนั้นการก่อรูปรัฐของจีนก็ดี หรือพัฒนาการของชนชาติจึนก็ดีในที่สุดก็ได้นำพาจีนไปสู่การสร้างตนเป็นจักรวรรดิขึ้นมาเมื่อกว่าสองพันปีก่อน การเป็นจักรวรรดิของจีนมิได้เกิดขึ้นโดยไร้หลักคิดทางการเมืองมารองรับ และความจริงก็คือว่าหลักคิดเหล่านั้นมีความลึกซึ้งอย่างยิ่ง และหลายแง่มุม ก็แตกต่างไปจากหลักคิดเดียวกันนี้ของตะวันตกอย่างไรก็ตาม การสร้างจีนเป็นจักรวรรดิถือเป็นความคิดที่มั่นคงที่ผู้นำจีนแทบทุกยุคสมัยยึดถือปฏิบัติ ไม่เว้นแม้ในทุกวันนี้ จากเหตุนี้ ความเข้าใจจักรวรรดิจีนจะมิอาจสมบูรณ์ได้เลย หากไม่เข้าใจรัฐจีนตั้งแต่ยุคบรรพกาลจนถึงยุคต้นประวัติศาสตร์ ซึ่งก็คือ "จีนบุคบุราณรัฐ" 

สารบัญ

บทที่ 1 อารัมภกถา
บทที่ 2 ชาติเมื่อยามรุ่งอรุณ
บทที่ 3 รัฐเมื่อยามแรกผลิ
บทที่ 4 วันคืนก่อนจักรรวรรดิ
บทที่ 5 ร้อยสำนึกเปล่งภูมิ
บทที่ 6 ปัจฉิมกถา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860261 (ปกอ่อน) 528 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 31 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน