0
จุดตัดของเรื่องต้องห้ามในพื้นที่ความรู้
การเคลื่อนย้ายทั้งหลาย ล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อสู้ และดิ้นรนให้ก้าวข้ามหรือหลุดพ้นจากข้อจำกัดของพื้นที่ และอิสระจากการควบคุมของอำนาจวาทกรรม จนกลายเป็นจุดตัดหรือจุดปะทะกัน ของความขัดแย้ง...
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเคลื่อนย้ายทั้งหลาย ล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อสู้ และดิ้นรนให้ก้าวข้ามหรือหลุดพ้นจากข้อจำกัดของพื้นที่ และอิสระจากการควบคุมของอำนาจวาทกรรม จนกลายเป็น "จุดตัด" หรือ "จุดปะทะ" กันของความขัดแย้งในพื้นที่ความรู้ ทั้งด้านสิทธิและความหวังทางเศรษฐกิจ ทางเลือกสำหรับวิถีการท่องเที่ยวและวิถีการบริโภค รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพทางการเมือง ซึ่งมักจะโยงใยกับปฏิบัติการต่อรอง และช่วงชิงความหมายกับพื้นที่ "ต้องห้าม" ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย...

    หนังสือ "จุดตัดของเรื่องต้องห้ามในพื้นที่ความรู้" เล่มนี้ เป็นงานวิจัยที่มุ่งทำความเข้าใจปฏิบัติการของกลุ่มคนต่าง ๆ ในฐานะผู้กระทำการทางสังคม (social actors) ซึ่งแม้ว่าจะถูกลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยการกีดกันสิทธิและการเข้าถึงพื้นที่ทางสังคม ถูกสังคมภายนอกกำหนดและกักขังอัตลักษณ์ (stigma) อย่างตายตัว แต่พวกเขาก็ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อ กลับตื่นตัวและดิ้นรนแสวงหาทางเลือก เพื่อช่วงชิงแนวทางการเปลี่ยนแปลงทางเหมาะสมกับบริบทและเงื่อนไขของตนเอง ซึ่งงานวิจัยนี้จะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์เชิงพาณิชย์ สาธารณะ และเชิงนโยบาย

สารบัญ

บทความวิจัย
- ตลาดนี่นี้ใครครอง : การต่อรองพื้นที่สิทธิในตลาดของผู้ค้าเร่ไทใหญ่ / วิจิตร ประพงษ์
- การเคลื่อนย้ายแรงงานจากไทยสู่เกาหลีใต้ : การศึกษา อนาคตที่ใฝ่ฝัน และการต่อสู้ดิ้นรนของบัณฑิตไทย / วาสนา ละอองปลิว
- เสียงของความตาย : การช่วงชิงพื้นที่ของเสียงและเวลาในการท่องเที่ยวเมืองชายแดนปาย / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
- อาหารและพาข้าว : สนามประลองของการช่วงชิงความหมายและอำนาจของความรู้ในบริบทอีสานร่วมสมัย / วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
- #ใหญ่กว่าที่คิส : ทวีตการเมืองของคนรุ่นใหม่ความ "ไม่ไทย" ของเยาวชนไทย / อัจฉรา รักยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163985033 (ปกอ่อน) 298 หน้า
ขนาด: 150 x 211 x 16 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน