0
ฉลาดเล่น ลากเส้นระบายสี
เตรียมพร้อมพื้นฐานการลากเส้น ระบายสี ฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือ มัดเล็กมัดใหญ่ ในการหัดลากเส้น ระบายสี อย่างง่าย ๆ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เด็กปฐมวัย
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    มาสร้างเสริมและฝึกฝนการใช้มือให้สัมพันธ์กับสมองสั่งการของลูกน้อย เพื่อทักษะการบังคับมือก่อนวัยเรียน ผ่านการลากเส้น ระบายสี รู้จักสังเกตลักษณะเส้น สี รูปทรงต่าง ๆ ให้ตัวการ์ตูนน่ารักสวยงาม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757416481 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 210 x 294 x 5 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซันไชล์ดเลิร์นนิง, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน