0
ฉางต่วนจิง ศาสตร์แห่งการยึดหยุ่นพลิกแพลง (ปกแข็ง)
เป็นคัมภีร์ชุมนุมภูมิปัญญาการปกครองแบบจีนสมัยโบราณ ซึ่งนักวิชาการบางท่านเห็นว่า เป็นคัมภีร์รวมกโลบายอันชั่วร้ายแบบตะวันออกที่คลาสสิกที่สุด
ผู้เขียน เจ้า หยุย
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ฉางต่วนจิง" เป็นคัมภีร์ชุมนุมภูมิปัญญาการปกครองแบบจีนสมัยโบราณ ซึ่งนักวิชาการบางท่านเห็นว่า เป็นคัมภีร์รวมกโลบายอันชั่วร้ายแบบตะวันออกที่คลาสสิกที่สุด คัมภีร์เล่มนี้ ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ และกรณีบุคคลจำนวนมากในประวัติศาสตร์ เพื่ออธิบายศาสตร์และศิลป์แห่งการยืดหยุ่นพลิกแพลง วิถีแห่งธรรมและอธรรม กโลบายแบบอิน-หยาง กลวิธีทั้งลับและเปิดเผย คุณสมบัติของผู้นำ การพิเคราะห์คน การใช้คนและกุศโลบายการปกครองแบบเหนือชั้น

    หนังสือเล่มนี้เน้นการยืดหยุ่นพลิกแพลง โดยอิงแก่นความคิดสำนักต่างๆ แต่ก็ไม่ละทิ้งความคิดสำนักหยู เพราะเชื่อว่ามีแต่ต้องนำเอาปรัชญาความคิดที่ดีของทุกสำนักมารวมเข้าด้วยกัน และรู้จักประยุกต์ใช้อย่างยืดหยุ่นพลิกแพลง แพรวพราวไปด้วยกลอุบายอันแยบคาย จึงจะสามารถบรรลุเป้าหมาย เป็นผู้ชนะในท้ายที่สุด ไม่ว่าในทางการเมือง การปกครอง หรือการทหาร ทั้งในยุคที่แผ่นดินเป็นจลาจลและในยุคที่บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข!

สารบัญ

บรรพที่ 1 การปกครอง
บรรพที่ 2 รากฐานแห่งการปกครอง
บรรพที่ 3 ความพลิกผันแห่งอำนาจ
บรรพที่ 4 ภารกิจตั้งตนเป็นจ้าว (ตอนต้น)
บรรพที่ 5 ภารกิจตั้งตนเป็นจ้าว (ตอนกลาง)
บรรพที่ 6 ภารกิจตั้งตนเป็นจ้าว (ตอนปลาย)
บรรพที่ 7 การธำรงรักษาอำนาจ
บรรพที่ 8 นานาอรรถบท
บรรพที่ 9 พิชัยสงคราม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164553682 (ปกแข็ง) 480 หน้า
ขนาด: 147 x 218 x 34 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน