0
ชัยชนะของหลวงนฤบาล
อนิจจา...หลวงนฤบาล! กี่ปี กี่เดือน กี่วัน เขาก็ยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม ซื่อสัตย์ เด็ดเดี่ยวมั่นคง เที่ยงธรรม สุจริต ไกลจากความเห็นแก่ตัว...
ผู้เขียน ดอกไม้สด
หนังสือ247.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เพราะผมเป็นมิตรของคุณ จึงพยายามช่วยคุณให้ต่อสู้กับทิฐของคุณเอง...ความจริงนั้นผมเป็นเครื่องมือของความอุปาทานอย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับคุณเป็นเครื่องมือของทิฐิ อุปาทานของผมคือ ยึดถือว่าหน้าที่ของลูกผู้ชาย เมื่อรักใครแล้วต้องรักให้เขาได้รับความสุข ผมรักคุณปานชีวิต แต่ผมไม่มีโอกาสที่จะให้ความสุขแก่คุณด้วยตัวของผมเอง จึงพยายามจะให้ความสุขแก่คุณด้วยตัวของผมเอง จึงพยายามจะให้คุณได้รับความสุขจากคนที่เขามีโอกาสดีกว่าผม...ผมจึงอยากให้คุณดีกับหลวงปราโมทย์ มีพี่มีน้อง มีพ่อ มีลูก และมีสามีครบทุกอย่าง คุณจะกลับเป็นสุขอย่างเมื่อแรกแต่งงาน และผมจะเป็นสุขก็ต่อเมื่อได้เห็นความสุขของคุณบริบูรณ์เช่นนี้...อนิจจา...หลวงนฤบาล! กี่ปี กี่เดือน กี่วัน เขาก็ยังคงเป็นอยู่เช่นเดิม ซื้อสัตย์ เด็ดเดี่ยวมั่นคงเที่ยงธรรม สุจริต ไกลจากความเห็นแก่ตัว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742557898 (ปกอ่อน) 538 หน้า
ขนาด: 131 x 185 x 23 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน