0
ชั้นเรียนแรกในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าระดับมหาวิทยาลัย
เนื้อหาเริ่มต้นจากประจุไฟฟ้าสนามแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้า จนถึงสมการแม็กซ์เวลล์ มีจุดเด่นที่แสดงลำดับความคิดและลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นตอน มีรูปประกอบที่ชัดเจน
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเรียนรู้ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้านับตั้งแต่แรกเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย เนื้อหาเริ่มต้นจากประจุไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ขั้วแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แม่เหล็กไฟฟ้าจนถึงสมการแมกซ์เวลล์ ตำรานี้มีจุดเด่นที่แสดงลำดับความคิดและลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีรูปประกอบที่ชัดเจน โดยผู้เขียนได้ตั้งใจวาดขึ้นเองและมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้เรียนได้ทำมากถึง 100 ข้อ พร้อมทั้งเฉลยคำตอบ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้ามากเพียงพอที่จะต่อยอดการเรียนในระดับสูงต่อไป แล้วยังสามาถเก็บตำราเล่มนี้ไว้ใช้ในการอ้างอิงทบทวนความรู้ในระดับพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต
บทที่ 2 ศักย์ไฟฟ้า และความจุของตัวเก็บประจุ
บทที่ 3 แม่เหล็กสถิต
บทที่ 4 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 5 สมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740341055 (ปกอ่อน) 370 หน้า
ขนาด: 191 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน