0
ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา
นำเสนอแนวคิดสร้างคนในชาติสู่ความเป็นอารยะ ด้วยการจัดแบ่งชนชั้นในสังคมเป็น ชนชั้นอารยะ ที่วัดด้วยความดีงาม พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ อารยไพบูลย์ อารยะจากความคิดสู่การกระทำ เรียนรู้ที่จะแสดงความรักชาติ
หนังสือ237.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง125.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เงื่อนไขความอยู่รอดหรือล่มสลายของประเทศชาติ อาจไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกที่ควบคุม "ไม่ได้" แต่อยู่ที่ปัจจัยภายในที่ "ไม่ได้" ควบคุม ความอ่อนแอของคนในชาติ ย่อมทำให้ชาติอ่อนแอ คนในชาติต้องเข้มแข็ง ทั้งในความรู้ ความดี และความรักชาติอย่างถูกวิธี "ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา" ได้นำเสนอแนวคิดสร้างคนในชาติสู่ความเป็นอารยะ ด้วยการจัดแบ่งชนชั้นในสังคมเป็น "ชนชั้นอารยะ" ที่วัดด้วยความดีงาม พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ "อารยไพบูลย์" อารยะจากความคิดสู่การกระทำ เรียนรู้ที่จะแสดงความรักชาติ ด้วยการเป็น "คนของรัฐ" ที่มีส่วนสร้างชาติแบบอารยะ ความเข้มแข็งของคนในชาติอยู่ที่ความ "รักชาติ" ไม่ใช่ "คลั่งชาติ" หนังสือเล่มนี้จึงสอนให้คนรักชาติแบบอารยะ เพื่อประเทศไทยเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ชนชั้นอารยะ
- ชนชั้นที่ 1 อารยชน
- ชนชั้นที่ 2 อารยมนุษย์
- ชนชั้นที่ 3 อารยบุคคล
- ชนชั้นที่ 4 อารยประมุข

ส่วนที่ 2 อารยไพบูลย์ : ความสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นคนอารยะ
- อารยไพบูลย์ ตอนที่ 1 อารยความคิด
- อารยไพบูลย์ ตอนที่ 2 อารยความรู้
- อารยไพบูลย์ ตอนที่ 3 อารยอัตตา
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 คนอารยะ ในฐานะคนของรัฐ
- อารยพลเมือง
- อารยเจ้าหน้าที่รัฐ
- อารยนักการเมือง
ฯลฯ

คำนิยม
ผมได้อ่านหนังสือที่ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนมาหลายเล่มแล้ว และนิยมชื่นชอบอยู่เสมอว่าท่านผู้เขียนสามารถบรรยายสภาพสังคมทั้งของไทยและต่างประเทศได้เหมาะกับกาลเวลา ตรงตามกาลเทศะ ทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้มีสติใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาความจริงของสังคมในแต่ละสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยพลเอกจรัล กุลละวณิชย์- นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม
ผมคิว่า ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เขียนเรื่อง "ชาวอารยะ : ชาวศิวิไลซ์ที่ใฝ่หา" ขึ้นเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นว่าประเทศชาติจะเข้มแข็งมั่นคงต่อไปได้ คนในชาติต้องเป็นอารยะคือเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ซึ่งต้องช่วยกันสร้างสังคมแห่งความดี โดยเนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับคน ถือว่าเป็นพลังสำคัญของประเทศ ที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนประเทศชาติให้ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองดร. สุเมธ ตันนิเวช
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162051708 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน