0
ลด 10%
ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-2001)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ179.10 บาท
e-books(PDF) ?160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-2001)" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเนื้อหา 11 บท ได้แก่ เฟิอง ลูกเบี้ยว สายพาน โซ่และสเตอร์ ข้อต่อส่งกำลังและคัปปลิง เพลา ลิ่ม และสลัก ตลับลูกปืน สปริง คลัตช์ รางเลื่อนและบอลสกรู โมดูลลำเลียงชิ้นงาน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทและใบงาน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวน และทดสอบความเข้าใจหลังการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 เฟือง (Gears)
บทที่ 2 ลูกเบี้ยว (Cams)
บทที่ 3 สายพาน (Belts)
บทที่ 4 โซ่และสเตอร์ (Chain and Sprocket)
บทที่ 5 ข้อต่อส่งกำลังและคัปปลิง (Transmission Joints and Coupling)
บทที่ 6 เพลา ลิ่ม และสลัก (Shaft, Keys and Pins)
บทที่ 7 ตลับลูกปืน (Bearings)
บทที่ 8 สปริง (Springs)
บทที่ 9 คลัตซ์ (Clutch)
บทที่ 10 รางเลื่อนและบอลสกรู (Linear Guideways and Ball Screws)
บทที่ 11 โมดูลลำเลียงชิ้นงาน (Conveyors Parts Module)

- ใบงาน
- เฉลยแบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160842711 (ปกอ่อน) 424 หน้า
ขนาด: 172 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน