0
ชีววิทยาของผึ้ง
เป็นตำราวิจัยในสาขาวิชาชีววิทยาของผึ้งที่สอนกันมาหลายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งในประเทศไทย
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชีววิทยาของผึ้ง" เล่มนี้ เป็นตำราวิจัยเล่มแรกทางด้านผึ้งของประเทศไทยที่ได้กล่าวถึงชีวิทยาของผึ้งในประเทศไทยอย่างละเอียด โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดเนื้อหาประกอบไปด้วย กายวิภาคและสรีรวิทยาของผึ้ง ชีวิตและสังคมของผึ้ง พฤติกรรมของผึ้ง พันธุศาสตร์และการขยายพันธุ์ผึ้ง เฟอโรโมนผึ้ง การแยกรัง การทิ้งรัง การอพยพ และการป้องกันรัง พืชอาหารและพฤกษศาสตร์ผึ้ง และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาสาขากีฏวิทยา ชีววิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Apiculture ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กายวิภาคและสรีรวิทยาของผึ้ง
บทที่ 3 ชีวิตและสังคมของผึ้ง
บทที่ 4 พฤติกรรมของผึ้ง
บทที่ 5 พันธุศาสตร์และการขยายพันธุ์ผึ้ง
บทที่ 6 เฟอโรโมนผึ้ง
บทที่ 7 การแยกรัง การทิ้งรัง การอพยพ และการป้องกันรัง
บทที่ 8 พืชอาหารและพฤกษศาสตร์ผึ้ง
บทที่ 9 การถ่ายเรณูและการจัดการรังผึ้ง
บทที่ 10 โรคของผึ้ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740329428 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 191 x 259 x 16 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน