0
ชีววิทยา สัตววิทยา 1
ลำดับโครงการของสิ่งมีชีวิต การดำเนินและการจัดลำดับสิ่งมีชีวิต การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต : ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียน ระบบขับถ่าย ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท หน่วยรับความรู้สึก
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว์นี้ เป็นผลจากความพยายามร่วมกันของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาในอันที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิต การดำรงชีวิตของสัตว์ในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับการทำงานที่จะได้ประโยชน์สูงสุด และอำนวยให้สัตว์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะสืบลูกสืบหลานให้คงอยู่ในโลกได้สืบไป

สารบัญ

1. บทนำ
- 1.1 ลำดับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
- 1.2 โครงสร้างลำดับแรกสุดของสิ่งมีชีวิต
- 1.3 การดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต
- 1.4 ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและการทำงาน
ฯลฯ

2. กำเนิดและการจัดลำดับสิ่งมีชีวิต
- 2.1 ลำดับโครงสร้างสิ่งมีชีวิต
- 2.2 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน
- 2.3 โครงสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์
- 2.4 เนื้อเยื่อสัตว์

3. การดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต
- 3.1 ระบบย่อยอาหาร
- 3.2 ระบบหายใจ
- 3.3 ระบบไหลเวียน
- 3.4 ระบบภูมิคุ้มกัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242148 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 209 x 291 x 15 มม.
น้ำหนัก: 690 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน