0
ชีววิทยา สัตววิทยา 3 (กำเนิดโลก สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน และอาณาจักรสัตว์ นิเวศวิทยา พฤติกรรม)
โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. เป็นการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิต การดำรงชีวิตของสัตว์ในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ ที่มีผลสะท้อนไปถึงวิวัฒนาการของโครงสร้างและกระบวนการ...
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชีววิทยาเกี่ยวกับสัตว์นี้ เป็นผลจากความพยายามร่วมกันของคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยาในอันที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิต การดำรงชีวิตของสัตว์ในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ ที่มีผลสะท้อนไปถึงวิวัฒนาการของโครงสร้างและกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะกับการทำงานที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด และอำนวยให้สัตว์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะสืบลูกหลานให้คงอยู่ในโลกได้สืบไป

    "ชีววิทยา สัตววิทยา" เล่มนี้ ให้เนื้อหาอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำเนิดโลก สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน อาณาจักสัตว์ รวมถึงนิเวศวิทยาและพฤติกรรม ถ่ายทอดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย แบบทดสอบให้ทบทวนความรู้ความเข้าใจ และภาพประกอบสี่สีสวยงามชัดเจนในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีดัชนีคำค้นสำหรับให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สารบัญ

1. กำเนิดโลก สิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธาน และอาณาจักรสัตว์
1.1 กำเนิดจักรวาลและโลก
1.2 อาณาจักรสิ่งมีชีวิต อนุกรมวิธานและซีสเทมาติกส์
1.3 อาณาจักรสัตว์และการจัดจำแนก

2.นิเวศวิทยา
- นิเวศวิทยาคืออะไร
- การศึกษานิเวศวิทยา
- ปัจจัยที่จำกัดการแพร่กระจายของสิ่งมีชีวิต
- ปัจจัยทางกายภาพที่สำคัญ
- แนวคิดของนิเวศวิทยาเชิงเสรีวิทยา
ฯลฯ

3.พฤติกรรม
- พฤติกรรมเป็นผลจากการทำงานร่วมกันของพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม
- พฤติกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด (Innate Behaviour)
- การศึกษาพฤติกรรม
- นิเวศวิทยาของพฤติกรรม (Behavioural Ecology) และสมมุติฐานทางวิวัฒนาการ
- คลังเสียงเพลงของนก (Songbird Repertoires)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242094 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 208 x 291 x 11 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน