0
ชีววิทยา 1 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุง)
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรมอเนอรา แบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟันใจ ยีสต์ อาณาจักรพืช สาหร่าย ไบรโอไฟต์ เทรคีโอไฟต์ ลำต้นและโครงสร้างของลำต้น ราก ใบ ดอก
หนังสือ494.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชีววิทยา 1 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน." เล่มนี้ มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ไซยาแบคทีเรีย แบคทีเรียและอาร์เคียแบคทีเรีย พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย โพรทิสต์ รา ยีสต์ ความหลากหลายของพืช แอลจี ไบรโอไฟต์ ไลโคไฟต์ เฟิร์น พืชมีเมล็ด โครงสร้างของพืชมีท่อลำเลียง ราก ลำต้น ใบ ดอกและช่อดอก ผล เมล็ดและเอ็มบริโอ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา
บทที่ 3 แบคทีเรียและอาร์เคียแบคทีเรีย
บทที่ 4 พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย
บทที่ 5 อาณาจักรโพรทิสตา
บทที่ 6 อาณาจักรฟันไจ
บทที่ 7 ยีสต์
บทที่ 8 อาณาจักรพืช
บทที่ 9 สาหร่าย
บทที่ 10 ไบรโอไฟต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242162 (ปกอ่อน) 450 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 24 มม.
น้ำหนัก: 1180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน