0
ชีววิทยา 2 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
สมดุลของน้ำในพืช- ธาตุอาหารพืช การสังเคราะห็ด้วยแสง นิเวศสรีวิทยาของการสังเคราะห์แสง การหายใจและเมแทบอลิซึมของไขมัน การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช การเจริญเติบโตของพืช
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีววิทยา 2 "สรีรวิทยาของพืช" อธิบายกลไกและกระบวนการต่าง ๆ ที่ทำให้พืชมีชีวิตอยู่ได้ ตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานที่ผ่านมา วิชานี้มีการพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ สิ่งใดที่พบเห็นและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันนี้อาจพิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นจริงในอนาคตเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการที่ก้าวหน้าขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการสืบเสาะค้นหาความจริงของธรรมชาติ เรียนรู้กระบวนการและจิตสำนึกของนักวิทยาศาสตร์ให้สามารถคิดได้อย่างอิสระและพัฒนาจินตนาการให้กว้างไกล

สารบัญ

บทที่ 1 สมดุลของน้ำในพืช
บทที่ 2 ธาตุอาหารพืช
บทที่ 3 การสังเคราะห์ด้วยแสง
บทที่ 4 นิเวศสรีวิทยาของการสังเคราะห์แสง
บทที่ 5 การหายใจและเมแทบอลิซึมของไขมัน
บทที่ 6 การเคลื่อนย้ายสารอาหารในพืช
บทที่ 7 การเจริญเติบโตของพืช
บทที่ 8 การเคลื่อนไหวของพืชและสรีรวิทยาของการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก
บทที่ 9 ออกซิน ควบคุมการเจริญเติบโตและพัฒนา
บทที่ 10 ไซโทไคนิน ควบคุมการแบ่งเซล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242100 (ปกอ่อน) 448 หน้า
ขนาด: 210 x 293 x 23 มม.
น้ำหนัก: 1150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน