0
ชีววิทยา 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชีววิทยานี้ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมต้น เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศีกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (อสวน.) เนื่องจากมีเนื้อหาและศัพท์เทคนิคมากพอ และยังเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมต้นที่สนใจศึกษาชีววิทยาในระดับสูงขึ้น รวมทั้งที่สนใจเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตทั่วไป   

    หนังสือชีววิทยามีอยู่ด้วยกัน 2 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 ประกอบด้วย การสืบพันธุ์ของพืชและสัตว์ การสืบทอดทางพันธุกรรม ระบบสืบพันธุ์และการเจริญ เทคโนโลยีชีวภาพ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ และเล่มที่ 1 ที่ได้พิมพ์ไปแล้วประกอบด้วย สิ่งมีชีวิต หน่วยสิ่งมีชีวิตการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ ซึ่งคณาจารย์ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้คงเป็นประโยชน์ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของสิ่งมีชีวิต

สารบัญ

บทที่ 1 การสืบพันธุ์
บทที่ 2 การสืบพันธุ์ของพืชดอก
บทที่ 3 ระบบสืบพันธุ์และการเจริญ
บทที่ 4 ลักษณะพันธุกรรมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
บทที่ 5 เทคโนโลยีชีวภาพ
บทที่ 6 นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242155 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 209 x 290 x 7 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
เดือนปีที่พิมพ์: --/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน