0
ชีววิทยา 3 : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุงใหม่
โครโมโซม การแบ่งเซลล์ กฎของเมนเดล ปฏิกิริยาร่วมของยีน สารพันธุกรรม ความน่าจะเป็น พันธุประวัติ ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ มัลติเพิลแอลลีล เจเนติก รีคอมบิเนชัน ฯลฯ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีววิทยา 3 เป็นหนังสือในชุดชีววิทยาที่ให้ความรู้ในเรื่องพันธุศาสตร์ ทั้งพันธุศาสตร์คลาสสิกที่ศึกษากันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ได้แก่ การแบ่งเซลล์ โครโมโซมหรือโครงสร้างที่รวบรวมสารพันธุกรรมและมีบทบาทหน้าที่ดังพบเห็นขณะที่มีการแบ่งเซลล์ อันเป็นที่มาของกฎของเมนเดล และปฎิสนธิเนื่องจากการรวมของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตที่มีฟีโนไทป์ต่าง ๆ สามารถใช้กฎความน่าจะเป็นทางสถิติมาอธิบาย ตลอดจนสามารถบอกหรือทำนายจีโนไทป์และฟีโนไทป์ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตด้วยการวิเคราะห์พันธุประวัติ

สารบัญ

บทที่ 1 โครโมโซม
บทที่ 2 การแบ่งเซลล์
บทที่ 3 กฎของเมนเดล
บทที่ 4 ปฏิกิริยาร่วมของยีน
บทที่ 5 สารพันธุกรรม
บทที่ 6 ความน่าจะเป็น
บทที่ 7 พันธุประวัติ
บทที่ 8 ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมเพศ
บทที่ 9 มัลติเพิลแอลลีล
บทที่ 10 เจเนติก รีคอมบิเนชัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168242124 (ปกอ่อน) 194 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 11 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สอวน., มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน