0
ชีวะทบทวน : The Biology Review
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเขียนขึ้นมาจากแนวข้อสอบ ดังนั้นจึงคัดเฉพาะส่วนที่สำคัญที่จำเป็นต้องรู้ เนื้อหาแน่น พร้อมรูปภาพประกอบอธิบายตัวอย่าง Step-by-Step ง่ายต่อการเข้าใจ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชีวะทบทวน" เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาจากการรวบรวมแนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 15 ปีย้อนหลัง โดยคัดเฉพาะส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องรู้ เนื้อหาแน่น ตรงประเด็น จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือใช้ภาพอธิบายเนื้อหา โดยมีภาพประกอบมากถึง 1,000 ภาพ แล้วสรุปรวมอีกครั้งในรูปตารางเปรียบเทียบ ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ นอกจากนี้ยังสอดแทรกแผนผังเชื่อมโยง ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่อง ชี้ประเด็นสำคัญและจุดสังเกต ครอบคลุมเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และพื้นฐานที่สามารถต่อยอดในระดับมหาวิทยาลัย จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องใช้ทบทวนความรู้เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 กระบวนการทางวิทยาสาสตร์
บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 วัฏจักรเซลล์
บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ 6 การหายใจระดับเซลล์
บทที่ 7 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 8 ระบบหายใจ
บทที่ 9 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
บทที่ 10 ระบบการหมุนเวียนโลหิตและระบบภูมิคุ้มกัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164784482 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 211 x 291 x 18 มม.
น้ำหนัก: 735 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์Short Note, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน