0
ชีวะระยะประชิด เล่ม 1
เนื้อหาชีววิทยาระดับ ม.ปลาย เทอม 1 ตามหลักสูตรใหม่ สสวท. จุดเน้นที่พบบ่อยในข้อสอบ แนวข้อสอบ A-Level วิธีคิดเทคนิคแก้โจทย์ กลอนชีวะ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนความรู้พื้นฐาน เตรียมสอบระหว่างภาค และอีกมากมาย
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชีวะระยะประชิด เล่ม 1" เล่มนี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาให้ทันกับหลักสูตรและแนวข้อสอบสมัยใหม่ โดยมีการเพิ่มเนื้อหา คําอธิบาย ตัวอย่างที่พบบ่อยในข้อสอบและวิธีคิดในการแก้โจทย์ รวมทั้งมีการเพิ่มรูปภาพเพื่อให้ง่ายในความเข้าใจ กลอนชีวะช่วยในการจํา เนื้อหาในบางเรื่องได้เขียนเผื่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถนําไปใช้ในการเรียนและทบทวนเพิ่มเติมได้

    ด้วยเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นทําให้หนังสือมีความหนาและหนัก ผู้เขียนจึงแยกหนังสือชีวะระยะประชิดออกเป็น 2 เล่ม แบ่งเป็นเล่ม 1 เนื้อหาสําหรับเทอม 1 และ เล่ม 2 สําหรับเทอม 2 เพื่อความง่ายในการอ่านทบทวนและสะดวกในการพกพา หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสําหรับนักเรียน ม.ปลาย เพื่อใช้ในการเตรียมสอบระหว่างภาคในโรงเรียน สอบสอวน. และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

Chapter 1 การศึกษาชีววิทยา
Chapter 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
Chapter 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์
Chapter 4 การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์
Chapter 5 การหายใจระดับเซลล์
Chapter 6 การแบ่งเซลล์
Chapter 7 การสืบพันธุ์พืชดอก
Chapter 8 โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก
Chapter 9 การลำเลียงของพืช
Chapter 10 การสังเคราะห์ด้วยแสง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165937191 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 210 x 290 x 15 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์Short Note, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน