0
ชีวิตคือความฝัน
จากครูประถมบ้านนอก ถึงผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ การเดินทางของชีวิตจากชนบทไทยสู่เวทีนานาชาติ ในฐานะนักบริหารและผู้เชี่ยวชาญ
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ชีวิตคือความฝัน" เล่มนี้ ได้เล่าถึงประวัติชีวิตของผู้เขียน ตั้งแต่วัยเด็กจนเรียนจบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกาด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) โดยต้องฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตด้วยความอดทนและมุ่งมั่น เริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นครูระดับประถมในต่างจังหวัด จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสทำงาน กับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 4 ปี และธนาคารพัฒนาเอเชียเป็นเวลา 10 ปีก่อนที่จะลาออกเพื่อกลับประเทศไทย

    เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมประสบการณ์การเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งการสอนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และกลั่นกรองประสบการณ์เหล่านี้มาเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าและประโยชน์ในการตั้งเป้าหมายชีวิต การดำรงตนให้มีคุณค่าต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ คำแนะนำและบทเรียนสำหรับผู้บริหารจากประสบการณ์จริงของผู้บริหารองค์กรระดับนานาชาติ ส่วนหนึ่งของหนังสือกล่าวถีงระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและความรู้ของหลาย ๆ ประเทศ ในอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง นับเป็นหนังสือที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักบริหารและผู้สนใจในเรื่องการศึกษา การบริหาร และความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ

สารบัญ

บทที่ 1 แด่พ่อ
บทที่ 2 แด่แม่ที่รักยิ่ง
บทที่ 3 ชีวิตวัยเด็กที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
บทที่ 4 ความประทับใจ และความทรงจำเรื่องแม่
บทที่ 5 โรงเรียนชุมแสง ชุมแสงชนูทิศ
บทที่ 6 บทเรียนชีวิตนอกห้องเรียน
บทที่ 7 จบมัธยม 6 ลาแล้วชุมแสง
บทที่ 8 เริ่มชีวิตบทใหม่ที่พิษณุโลกและโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
บทที่ 9 ชีวิตชาวนาของแม่
บทที่ 10 ประสบการณ์การเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163948335 (ปกอ่อน) 536 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 30 มม.
น้ำหนัก: 635 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน