0
ชีวิตคืออะไร
ทุกคนรู้ตัวว่าตัวเราก็มีชีวิต และเราก้รู้จักว่าชีวิตนั้นคืออะไร? ทำไมจะต้องพูดกันถึงเรื่องชีวิตกันอีกเล่า? ขอให้ตั้งใจทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ ที่จะพูดกันในภาษาธรรม
ผู้เขียน พุทธทาสภิกขุ
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    โลกทุกวันนี้เร่าร้อนเพราะมนุษย์มุ่งเน้นแสวงหาสิ่งต่าง ๆ ตามที่ชาวโลกทั่ว ๆ ไปแสวงหากัน จึงเต็มไปด้วยกิเลสที่จ้องจะทำลายล้างกันเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองต้องการตามระบบของทุนนิยม มิได้ดำรงต้นให้อยู่นอกกรอบของภาษาโลก นั่นคือการที่จะนำตนกระโจนเข้าสู่แนวทางของระบบคุณธรรมหรือกรอบของธรรมาธิปไตย ซึ่งเป็นหนทางสู่สันติสุขที่ยั่งยืน หนังสือชีวิตคืออะไรเล่มนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกตรงที่สุดของคำถามข้างต้น

สารบัญ

- ศาสนาคืออะไร
- ชีวิตคืออะไร
- ทรัพย์สมบัติคืออะไร
- เศรษฐกิจคืออะไร
- สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คืออะไร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165781497 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 140 x 202 x 14 มม.
น้ำหนัก: 160 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน