0
ชีวิตดีทันทีเมื่อมีธรรม
หลักปฏิบัติเพื่อการประพฤติตนเป็นคนที่ดีและมีความสุขมากขึ้น
หนังสือ141.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวบรวมหลักธรรมคำสอนของ "พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)" ว่าด้วยหลักปฏิบัติเพื่อการประพฤติตนเป็นคนที่ดีและมีความสุขมากขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนทางสู่ความสุข ความสงบภายในจิตใจ ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- รู้ถูกก็พ้นทุกข์
- เชื่อผิดก็ยิ่งทุกข์
- ตนเป็นที่พึ่งของตน
- ประพฤติธรรมอย่างคนครองเรือน
- ต้องระวัง อย่าทำบุญผิดทาง
- คนมีธรรมจะรู้จักใช้ทรัพย์
- คบเพื่อนดี ชีวิตจะดี
- เสียสละแก่คนที่ควรได้รับ
- ดูแลใจให้หายเหนื่อย
- ใจที่ยังไม่เข้าหาธรรม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161821678 (ปกอ่อน) 150 หน้า
ขนาด: 141 x 185 x 8 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน