0
ชีวิตที่คุ้มค่า ฉบับสมบรูณ์ (PDF)
อัตวชีวประวัติของ "คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้" แบบอย่างของข้าราชการผู้รักษาผลประโยชน์ของชาติ
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คุณนุกูล ประจวบเหมาะ" มีประวัติที่น่าสนใจ ตั้งแต่เยาว์วัยได้แสดงความมีไหวพริบและอุตสาหะ มีเกร็ดชีวิตต่างๆ มากมาย ที่แสดงถึงความมีเยื่อไยและกตัญญูต่อบุคคลต่างๆ เมื่อมาใช้ชีวิตในราขการรวมทั้งสิ้น 32 ปี แล้วมาอยู่ภาคเอกชนอีกหลายปี เป็นรัฐมนตรี 2 ครั้ง "คุณนุกูล" ได้ถือหลักการทำงานตรงไปตรงมา บริสุทธิ์ใจ หลักความถูกต้อง ความชอบธรรม ไม่มีอคติกับผู้ใด แต่ตลอดชีวิตการทำงานได้แสดงความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับหน่วยงานและในระดับชาติเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ

สารบัญ

- ชีวิตวัยเยาว์
- ชีวิตนักเรียนออสเตรเลีย
- เริ่มทำงานที่กระทรวงการคลัง
- ตำแหน่งใหม่ ณ กรุงวอชิงตัน
- 10 ปีที่กรมทางหลวง
- กลับคลัง นั่งอธิบดีกรมธนารักษ์
- แก้ปัญหากรมสรรพากร
- งานของกรมบัญชีกลาง
- ผู้ว่าธนาคารชาติในท่ามกลางปัญหา
ฯลฯ

คำนิยม
"...ชีวิตที่คุ้มค่า เล่มนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของข้าราชการผู้หนึ่ง ซึ่งยึดถือความถูกต้อง มีจริยธรรมและความชอบธรรม กล้าเสี่ยงกับอนาคตของตนเอง โดยไม่สยบต่อภัยภัยอันตรายหรืออำนาจมืดใดๆทั้งสิ้น นับได้ว่าคุณนุกูลใช้ชีวิตได้อย่างคุมค่า ถือได้ว่าเป็นค่าราชการและผู้บริหารตัวอย่างที่คนในรุ่นเดียวกันและเยาวชนรุ่นหลังสามารถยึดถือเป็นแบบฉบับได้..."
--อานันท์ ปันยารชุน--
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160412457 (PDF) 320 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์INSPIRE
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน