0
ชีวิตที่พอเพียง
การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีระบบชีวิตที่ดี มีความสมดุล มีการจัดการเวลา จัดการรายได้ รายจ่าย หนี้สิน การออม จัดการอาชีพ มีการจัดการครอบครัว พูดง่าย ๆ คือการอยู่อย่างมีแบบมีแผ่น ไม่ปล่อยไปตามบุญตามกรรม
ผู้เขียน เสรี พงศ์พิศ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีระบบชีวิตที่ดี มีความสมดุล มีการจัดการเวลา จัดการรายได้ รายจ่าย หนี้สิน การออม จัดการอาชีพ มีการจัดการครอบครัว พูดง่าย ๆ คือการอยู่อย่างมีแบบมีแผ่น ไม่ปล่อยไปตามบุญตามกรรม หรือ ตามใจอยากของตน การมีภูมิคุ้มกัน คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน มีเพื่อน มีกลุ่ม มีองค์กรในชุมชนที่ช่วยกันทำมาหากิน ช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งหลายอย่างไม่อาจทำได้หรือแก้ไขได้คนเดียว ต้องให้ชุมชนเป็นคนแก้ หรือดำเนินการ

สารบัญ

1. เศรษฐกิจพอเพียง : พึ่งตนเองและมีความสุข
2. พอประมาณ อยู่พอดี กินพอดี ทำพอดี
3. เศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ถ้าใจปรารถนาและถ้ามี 3 อย่าง
4. จัดการเวลา จัดการชีวิต
5. แผน 4 แผน แผนชีวิต แผผนอาชีพ แผนการเงิน แผนสุขภาพ
6. แผนอาชีพ
7. แผนการเงิน
8. แผนสุขภาพ
9. สติและสมาธิ
10. การออกกำลังกาย
ฯลฯ

คำนิยม
"ใครที่คิดว่าการทำงานเป็นทุกข์ เป็นคำสาบคงต้องเปลี่ยนความคิดได้แล้ว ท่านพุทธทาสบอกว่า "การทำงานคือการปฏิบัติธรรม" ศาสนาคริสต์สอนว่า การทำงานเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของธรรมชาติความเป็นมนุษย์" หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นคู่มือชีวิตได้จริง ๆ อยากเชิญชวนให้อ่านทั่วกันครับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์- อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165779784 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน