0
ชีวิตพระเยซู 2 : ทรงกระทำภารกิจที่กาลิลี
เป็นการนำผลงานคริสเตียนศึกษาของ "จอย เคอล์เล็น" มาปรับปรุงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ KAP ซึ่งก็คือ การให้ความรู้ (Knowledge) การปรับทัศนคติ (Attitude) และการนำไปใช้ (Practice)
ผู้เขียน จอย เคอล์เล็น
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือศึกษาพระกิตติคุณ "ชีวิตพระเยซู 2 : ทรงกระทำภารกิจในแคว้นกาลิลี" เล่มนี้ เป็นการนำผลงานคริสเตียนศึกษาของ "จอย เคอล์เล็น" มาปรับปรุงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ KAP ซึ่งก็คือ การให้ความรู้ (Knowledge) การปรับทัศนคติ (Attitude) และการนำไปใช้ (Practice) รวมทั้งมีการปรับปรุงภาษาและเนื้อหาในพระคัมภีร์ให้ทันสมัย เหมาะกับผู้อ่านในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยอธิบายวลีหรือศัพท์ที่อ่านเข้าใจยากเข้าไป

สารบัญ

สัปดาห์ที่ 1 พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย
สัปดาห์ที่ 2 เสด็จไปยังบ้านคานา
สัปดาห์ที่ 3 ทรงเสด็จกลับไปยังนาซาเร็ธ
สัปดาห์ที่ 4 เสด็จไปยังคาเปอรนาอุม
สัปดาห์ที่ 5 ทรงทำพระราชกิจในวันสปาโต
สัปดาห์ที่ 6 ทรงรักษาคนโรคเรื้อนและคนง่อย
สัปดาห์ที่ 7 ทรงร่วมเทศกาลปัสกา
สัปดาห์ที่ 8 เหตุขัดแย้งในวันสปาโต
สัปดาห์ที่ 9 ทรงเลือกอัครทูตสิบสองคน
สัปดาห์ที่ 10 พระราชกิจในคาเปอรนาอุมและนาอิน
สัปดาห์ที่ 11 คำถามของยอห์นผู้ให้บัพติศมา
สัปดาห์ที่ 12 ทรงอภัยโทษหญิงชั่ว
สัปดาห์ที่ 13 ทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167655383 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 147 x 212 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน