0
ชีวิตสาวก
รากฐานชีวิตคริสเตียนและอุปนิสัยคริสเตียน
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนะนำบทเรียนสร้างสาวก "ชีวิตสาวก" ...รากฐานชีวิตคริสเตียนและอุปนิสัยคริสเตียน พระเยซูทรงมีพระมหาบัญชาว่า "เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่ง พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค" (มัทธิว 28:19-20) ด้วยเหตุนี้ การสอนผู้อื่นให้เป็นสาวก หรือ ที่นิยมเรียกว่า "การสร้างสาวก" จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญยิ่งของคริสตชน

สารบัญ

ชีวิตสาวก ตอนที่ 1 : รากฐานชีวิตคริสเตียน
- แนะนำบทเรียนสร้างสาวก "ชีวิตสาวก"
- สัปดาห์ที่ 1 แน่ใจในความรอด -เฝ้าเดี่ยว
- สัปดาห์ที่ 2 พระเจ้า - อธิษฐาน
- สัปดาห์ที่ 3 พระคัมภีร์ - นมัสการ
- สัปดาห์ที่ 4 มนุษย์และบาป - การเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐ
- สัปดาห์ที่ 5 ตอบคำถามความเชื่อ
ฯลฯ

ชีวิตสาวก ตอนที่ 2 : อุปนิสัยคริสเตียน
1. รักแบบไม่มีเงื่อนไข (รักแบบพระคริสต์)
2. ชัยชนะเหนือความโลภ
3. ชัยชนะเหนือความโกรธและความขมขื่น
4. ชัยชนะเหนือความรู้สึกสงสารตัวเอง
5. ชัยชนะเหนือความความเย่อหยิ่ง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167655239 (ปกอ่อน) 191 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน