0
ชีวิตอัยการ
ความทรงจำตลอด 18 ปี กับชีวิตอัยการ เพื่อให้พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ประสงค์จะเข้ามาเป็นอัยการได้เข้าใจชีวิตของอัยการในเบื้องต้น ก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นอัยการอย่างแท้จริง
ผู้เขียน ฟ้าขาว
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    งานของอัยการนั้นจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างงานของผู้พิพากษาและงานของตำรวจ เป็นงานในลักษณะกึ่งตุลาการและกึ่งบริหาร แต่มีหน้าที่หลากหลายกว่า โดยทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เป็นทนายความให้แก่ข้าราชการที่ถูกฟ้องคดีอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในบางครั้งจึงมีผู้เรียกอัยการว่า "ทนายแผ่นดิน" 

    "ชีวิตอัยการ" เล่มนี้ นำเสนอเหตุการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตอัยการของผู้เขียนกว่า 18 ปี ที่เริ่มต้นทำงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อเผยแพร่ชีวิตและประการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้ที่สนใจในตำแหน่งนี้ให้ได้ศึกษาก่อนที่จะเข้ามาทำหน้าที่อย่างแท้จริง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด และงานของพนักงานอัยการ
1. ภาระหน้าที่หลักของสำนักงานอัยการสูงสุด
2. ตำแหน่งอัยการ
3. หน่วยงานภายใน
4. ประเภทสำนวนคดีอาญา
5. อำนาจการสั่งคดีแพ่งและคดีอาญาและการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจในคดีอาญา
ฯลฯ

บทที่ 2 การรายงานตัวเพื่อทำประวัติก่อนเข้ารับราชการและการฝึกอบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย
1. การรายงานตัวเพื่อทำประวัติก่อนเข้ารับราชการ
2. การอบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย

บทที่ 3 ชีวิตอัยการ
1. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5
2. สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
3. สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
4. สำนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท
5. สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1
ฯลฯ
บทที่ 4 บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164553712 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน