0
ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่ยังไม่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบ คนเล็กคนน้อย หนังสือเล่มนี้จะบอกเราถึงสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนมนุษยธรรมที่จะเลือกใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
หนังสือ380.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ชีวิตทุกชีวิตมีคุณค่าและความหมาย แต่คุณค่าและความหมายมีแตกต่างกัน มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่การตีความ ถึงที่สุดแล้ว คุณค่าและความหมายนั้นขึ้นอยู่กับการ "เลือก" ที่จะใช้ชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร...72 ปีที่ผ่านมา "ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ" แน่นอนในคุณค่าที่เลือก และชัดเจนในความมุ่งหมายของชีวิต จากพื้นฐานที่พร้อมสมบูรณ์ สามารถเอื้ออำนวยต่อผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างเต็มที่ แต่ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณเลือกที่จะเป็น "คนธรรมดา" ที่คบหากับ นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหว นักอนุรักษ์ นักสิทธิมนุษยชน ศิลปิน ชาวบ้าน ชนกลุ่มน้อย คนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานข้ามชาติ ปฏิเสธระบบ "ทหาร" และ "ตำรวจ" ซึ่งใช้อำนาจเป็นใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบ "เผด็จการ" จากการรัฐประหารที่รวมศูนย์อำนาจ

    "ชีวิต-มุมมอง-ความคิด ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ" จากการเรียบเรียงของ "กุลธิดา สามะพุทธิ" เล่มนี้ ไม่เพียงแต่ให้เราเห็นความเป็นคนหรือมนุษย์ในคนหนึ่งคน แต่ยังเห็นการเป็นไปของสังคมทั้งไทยและโลกอย่างชัดเจน ตลอดช่วง 72 ปีที่ผ่านมาด้วย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ยังไม่เอื้อต่อการมีชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนชายขอบ คนเล็กคนน้อย 72 ปีของไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ จะบอกเราถึงสิทธิมนุษย์ชน ตลอดจนมนุษยธรรมที่จะ "เลือก" ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่และความหมาย...

สารบัญ

ภาคที่ 1 : ชีวิต "ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ"
ภาคที่ 2 : มุมมองและความคิด

เกร็ดชีวิตและการทำงานของไกรศักดิ์ จากบันทึกและคำบอกเล่าของเพื่อน พี่และน้อง
- ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ปัญญาชนสยาม
- ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ - ชีวิตจริงของนักอุดมคติ
- "พฤหัสฯสัญจร" ปฎิบัติการนำเศรษฐศาสตร์การเมืองสู้จอทีวี
- ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณกับบ้านพิษณุโลก
- อาจารย์ไกรศักดิ์กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- Tong - An Appreciation
- ทำหนังสือกับพี่โต้ง

คำนิยม
...ไกรศักดิ์เป็นปัญญาชนที่มีส่วนใกล้ชิดกับอำนาจโดยอาจย้ำได้ว่า คนที่มีอำนาจและเข้าใจคนเล็กคนน้อยนั้นแทบมองไม่เห็นเลยนอกเหนือไปจากไกรศักดิ์แล้ว เขาเข้าใจเจริญ วัดอักษร ที่ถูกเจ้าที่ดินฆ่าตาย เข้าใจวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ ที่ไปรับใช้ใกล้ชิดกับสมัชชาคนจน เขาชอบพอกับบำรุง คะโยธา ฯลฯ ใช่แต่เท่านั้น ไกรศักดิ์ยังเป็นหนึ่งใน 100 หรือ หนึ่งใจ 1,000 ที่ยอมสารภาพผิดในกรณีที่รัฐไทยปู้ยี้ปู้ยำหะยีสุหลง และชาวมลายูภาคใต้...ส.ศ.ษ.
พี่โต้งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของกระบวนการเจรจาสันติภาพดังกล่าว...นอกเหนือจากการผลักดันผ่านการสนับสนุนการเจรจาสันติภาพแล้ว พี่โต้งยังได้ใช้เครือข่ายศิลปินในการผลักดันประเด็นสันติภาพนี้ด้วย...บทเพลงของคาราวานหลาย ๆ เพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงขยม เพลงกัมพูชา และเพลงสันติภาพ ล้วนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของการเห็นภาพจริง จากการล่มสลายของประเทศที่ผ่านสงครามกลางเมืองอันยาวนานและคุณค่าแห่งสันติภาพนฤมล ทับจุมพล- (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167909073 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 165 x 240 x 12 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ผสานวัฒนธรรม, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน