0
ชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ : เมแทบอลิซึมของสมอง และการประสานประสาท
กล่าวถึงการบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านกายวิภาคกับการทำงานในแต่ละส่วนของสมอง โดยโยงเข้ากับสารชีวโมเลกุลที่เข้าออก กระบวนการเมแทบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน กรดอะมิโน และวิตามิน ฯลฯ
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ตำราชีวเคมีของสมองเชิงบูรณาการ กล่าวถึงการบูรณาการความรู้ความเข้าใจด้านกายวิภาคกับการทำงานในแต่ละส่วนของสมอง โดยโยงเข้ากับสารชีวโมเลกุลที่เข้าออก กระบวนการเมแทบอลิซึมของน้ำตาล ไขมัน กรดอะมิโน และวิตามินที่ทำให้สมอง และไขสันหลังทำหน้าที่ได้อย่างประสิทธิภาพ กลไกการควบคุมการผลิต การจัดเก็บ การออกฤทธิ์ และการกำจัดสารชีวโมเลกุลสำคัญในสมอง สารสื่อประสาท และสารปรับประสาท

    ร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะส่วนของสมองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีความลึกซึ้ง วิถีของสารชีวโมเลกุลทั้งจากภายใน หรือภายนอกของสมองก็เช่นกัน ตำราเล่มนี้ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยเริ่มพื้นฐานของกายวิภาคสรีรวิทยา และชีวเคมี โดยสังเขป ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองในสภาวะปกติ ตลอดจนเมื่อเกิดพยาธิสภาพ การได้รับสารพิษ อาวุธชีวภาพ และโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเมแทบอลิซึมของสมอง เรื่องของยา การป้องกัน และการแก้ไข

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้าง หน้าที่ขององค์ประกอบในสมองและระบบประสาทโดยรวม
บทที่ 2 ความสำคัญของสารสื่อประสาท สารปรับประสาทและจุดประสานประสาท
บทที่ 3 การสื่อสาท type I
บทที่ 4 การสื่อประสาท type II

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740340409 (ปกอ่อน) 178 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน