0
ชุดการ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ฉบับการ์ตูน) (บรรจุกล่อง : Book Set)
พบกับการ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการที่เด็กๆ ควรรู้
หนังสือ1,757.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดการ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย (ฉบับการ์ตูน) (บรรจุกล่อง : Book Set)" นำเสนอ "เรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เด็กไทยควรรู้ ทั้งหมด 12 เล่ม ได้แก่ พระสุริโยทัย, พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พระยาพิชัยดาบหัก, การ์ตูนประวัติฯ กำเนิดสุโขทัย, การ์ตูนประวัติฯ พ่อขุนศรีอินทราฯ, การ์ตูนประวัติฯ พ่อขุนรามคำแหง 1, การ์ตูนประวัติฯ พ่อขุนรามคำแหง 2, การ์ตูนประวัติฯ พระมหาธรรมราชาลิไท, การ์ตูนประวัติฯ รวมสุโขทัยกับอยุธยา, การ์ตูนประวัติฯ กำเนิดกรุงศรีอยุธยา, การ์ตูนประวัติฯ พระเจ้าอู่ทอง และการ์ตูนประวัติฯ ขุนหลวงพ่องั่ว เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจ ได้เรียนรู้เรื่องราวของชาติไทย ได้รู้จักรากเหง้าของเราและตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษทุกคน ถ่ายทอดในรูปแบบที่แปลกใหม่ ง่ายต่อความเข้าใจของเด็กและเยาวชน

    โดยการจัดทำการ์ตูนชุดนี้ได้ยึดถือเนื้อหาตามหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทางการดำเนินเรื่อง รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858781903087 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 147 x 215 x 13 มม.
น้ำหนัก: 2360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน