0
ชุดกิจกรรม พัดลมไฟฟ้าท้าร้อน
สร้างพัดลมไฟฟ้า เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการเกิดกระแสลมโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับใบพัดให้หมุน พร้อมเรียนรู้การประกอบวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ราคาพิเศษ195.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดกิจกรรม พัดลมไฟฟ้าท้าร้อน" พัดลมไฟฟ้าที่เรารู้จักกันมีหลากหลายแบบ ทั้งแบบที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และแบบที่ใช้ไฟบ้าน ทั้งแบบทีมีแปรงถ่านและแบบไม่มีแปรงถ่าน (บรัชเลส) พัดลมทั้งหลายเหล่านี้มีหลักการทำงานเหมือนกัน ในกิจกรรมการสร้างพัดลมไฟฟ้านี้ จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน 3 โวลต์เป็นตัวทำงาน เพื่อขับให้ใบพัดลมหมุนเกิดลมขึ้นมา

    พัดลมทำงานได้อย่างไร?
- ส่วนประกอบสำคัญของพัดลมไฟฟ้าคือ มอเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อหมุนใบพัดของพัดลม มอเตอร์สามารถหมุนได้โดยการดูดและผลักกันของแม่เหล็กที่อยู่ภายใน เมื่อมอเตอร์หมุนก็จะทำให้ใบพัดของพัดลมหมุนตาม ใบพัดซึ่งมีลักษณะบิดเป็นมุมจะผลักดันอากาศให้เคลื่อนตามทิศทางการหมุน เกิดเป็นลมพัดขึ้นมา

    ความรู้จากชุดกิจกรรม เชื่อมโยงสู่ STEM Education
SCIENCE : ลม และพลังงานลม
TECHNOLOGY : การทำงานของพัดลมไฟฟ้า
ENGINEERING : การต่อวงจรไฟฟ้า
MATHEMATICS : การวัดรอบ การคำนวณแรงดันไฟฟ้า

    รายการเครื่องมือและอุปกรณ์
1. แผงสะเต็มบอร์ด... 1 แผ่น
2. ลังถ่าน 3 โวลต์ (AA 1.5Vx2)... 1 อัน
3. มอเตอร์ 3 โวลต์... 1 ตัว
4. สวิตช์กดติด-กดดับ... 1 ตัว
5. นอต ขนาด 2.5 x 5 มม.... 4 ตัว
6. ฝาครอบมอเตอร์... 2 ชิ้น
7. ชุดเสาพลาสติกยึดมอเตอร์... 1 อัน
8. ใบพัดแบบ 3 ใบ... 1 อัน
9. สายไฟดำ-แดง-น้ำเงิน อย่างละ   ... 1 เส้น
10. ไขควงขันนอต ... 1 อัน    วัตถุประสงค์
- เพื่อเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น พื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม ความรู้เรื่องการต่อมอเตอร์ และการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ความเข้าใจเรื่องการทำงานของพัดลมไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ายอดนิยมอีกชนิดหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา

    รู้จักอุปกรณ์ก่อนทำกิจกรรม
- ลังถ่าน : กล่องใส่แบตเตอรี่ เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงาน
- สวิตช์ : อุปกรณ์ทำหน้าที่เปิดและปิดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
- มอเตอร์ไฟฟ้า : อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกลหมุน ซึ่งหมุนได้โดยแรงผลักกันของแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวรที่อยู่ภายในมอเตอร์
- ใบพัดพัดลม : เมื่อใบพัดลมหมุน ใบพัดที่บิดเป็นมุมจะหมุนตักลมให้เคลื่อนที่ตามทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ทำให้อากาศถ่ายเทเกิดเป็นลมขึ้นมา ทิศทางการบิดของใบพัดและทิศทางการหมุนของมอเตอร์จะมีผลต่อทิศทางการพัดของลม ว่าพัดออกหรือพัดเข้า

    ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ต่อสายไฟมอเตอร์
2. ประกอบชุดมอเตอร์เข้ากับฝาครอบ
3. ต่อชุดมอเตอร์เข้ากับเสาตั้ง
4. เสียบขาตั้งเข้ากับแผงวงจร
5. ต่อสายไฟเข้ากับลังถ่าน
6. ต่อสายไฟเข้ากับสวิตช์
7. ใส่ใบพัดลม ...เรียบร้อย!

    สังเกตผลการทดลอง
- เมื่อต่อวงจรเสร็จใส่แบตเตอรี่ กดสวิตช์เปิดแล้วสังเกตว่า ลมมีทิศทางการพัดอย่างไร ปกติพัดลมจะต้องพัดเข้ามาหาให้เราเย็นสบาย ถ้าหากต้องการให้ทิศทางลม พัดจากด้านหน้าไปด้านหลัง สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร กิจกรรมการสร้างพัดลมไฟฟ้าท้าร้อนจะมีหลักการทำงานเช่นเดียวกับพัดลมไฟฟ้าในบ้าน เพียงแต่ชนิดขนาดมอเตอร์และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะต่างกัน ซึ่งขนาดความเร็วและแรงลมก็จะแตกต่างกันตามไปด้วย

    คำเตือน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของเล่น เป็นสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์   เหมาะสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป
- ควรมีครูหรือผู้ปกครองดูแลขณะประกอบ
- ครูหรือผู้ปกครองควรอ่านคำแนะนำการใช้งานและดูแลอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000939
ขนาด: 235 x 360 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน