0
ลด 50%
ชุดกิจกรรม พัดลมไฟฟ้าพลังโซลาร์เซลล์
สร้างพัดลมไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งพลังงานที่หาได้ไม่มีวันสิ้นสุด เข้าใจหลักการเกิดกระแสลม โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับใบพัดให้หมุน พร้อมเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ97.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดกิจกรรม พัดลมไฟฟ้าพลังโซลาร์เซลล์" สนุกและเรียนรู้การทำงานและการสร้างพัดลมที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์มาต่อจ่ายพลังงานให้แก่มอเตอร์แทนแบตเตอรี่ ได้ทดลองผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และตัวอย่างแนวคิดการนำโซลาร์เซลล์ไปใช้งานด้านอื่น ๆ โดยตัวอย่างกิจกรรมการสร้างพัดลมไฟฟ้านี้จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน 3 โวลต์ ทำงานเพื่อขับให้ใบพัดพัดลมหมุนเกิดลมขึ้นมา

    พัดลมทำงานได้อย่างไร?
- ส่วนประกอบสำคัญของพัดลมไฟฟ้าคือ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ทำให้ใบพัดของพัดลมหมุนสร้างแรงลมขึ้นมา มอเตอร์สามารถหมุนได้โดยการดูดและผลักกันของแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวรที่อยู่ภายในมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์หมุนจะทำให้ใบพัดมีลักษณะบิดเป็นมุมจะผลักดันอากาศให้เคลื่อนที่ตามทิศทางของการหมุน เกิดเป็นลมพัดขึ้นมา

    ความรู้จากชุดกิจกรรม เชื่อมโยงสู่ STEM Education
SCIENCE : พลังงานและการแปรรูปพลังงาน
TECHNOLOGY : การทำงานของโซลาร์เซลล์
ENGINEERING : การต่อวงจรไฟฟ้า
MATHEMATICS : การวัดและคำนวณค่าทางไฟฟ้า

    รายการเครื่องมือและอุปกรณ์
1. แผงต่อวงจรสะเต็มบอร์ด... 1 แผ่น
2. แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 4.5 x 4.5 ซม. แรงดัน 3 โวลต์ กระแส 250 มิลลิแอมป์ … 1 แผ่น
3. มอเตอร์กินกระแสน้อยขนาดแรงดัน 3 โวลต์... 1 ตัว
4. ฝาครอบมอเตอร์... 2 ชิ้น
5. ชุดเสาและฐานพลาสติกยึดมอเตอร์... 1 ชุด
6. ใบพัดลมแบบ 3 กลีบ... 1 ใบ
7. นอต ขนาด 2.5 x 5 มม.... 2 ตัว
8. ไขควงขันนอต ... 1 อัน    วัตถุประสงค์
- เรียนรู้เรื่องการการแปรรูปพลังงาน, การทำงานของโซลาร์เซลล์, แนวคิดในการนำโซลาร์เซลล์ ไปประยุกต์ใช้งาน,   การทำงานของพัดลมไฟฟ้า   และการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

    รู้จักอุปกรณ์ก่อนทำกิจกรรม
- โซลาร์เซลล์ : หรือ “เซลล์แสงอาทิตย์” เป็นเซลล์ไฟฟ้าทำหน้าที่แปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า ป้อนให้มอเตอร์หรืออปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทำงาน แผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่สร้างมาจากสารกึ่งตัวนำซิลิคอน
- มอเตอร์ไฟฟ้า : เป็นอุปกรณ์ทำงานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกลให้พัดลมหมุน ภายในหมุนได้โดยแรงผลักกันของแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวรภายในมอเตอร์
- ใบพัดพัดลม : เมื่อใบพัดลมหมุน ใบพัดที่บิดเป็นมุมจะหมุนตักลมให้เคลื่อนที่ตามทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ทำให้อากาศเคลื่อนที่พัดถ่ายเทเกิดเป็นลมขึ้นมา

    ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ชุดมอเตอร์และฝาครอบ
2. ประกอบชุดมอเตอร์เข้ากับฝาครอบ
3. เสียบเสาตั้งเข้ากับชุดมอเตอร์
4. ใช้นอตขันแผ่นโซลาร์เซลล์และยึดฐานเสาเข้ากับแผงวงจร
5. มัดสายไฟชุดโซลาร์เซลล์เข้ากับชุดสายไฟมอเตอร์
6. เสียบเสาเข้ากับฐานตั้ง
7. ใส่ใบพัดลม ...เรียบร้อย!

    สังเกตผลการทดลอง
- เมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วให้ลองนำชุดพัดลมไปตากแดดกลางแจ้ง สังเกตความเร็วในการหมุนของพัดลมกับแสงแดดที่มีความสว่างแตกต่างกัน ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร หรือลองนำพัดลมไปใช้งานกับแสงไฟจากแหล่งต่างๆ ว่าสามารถทำงานได้หรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร โซลาร์เซลล์จะทำงานได้ดีกับแสงแดด ซึ่งเป็นแสงพลังงานสูง และยังสามารถทำงานกับหลอดไฟพลังงานสูงบางประเภทได้ เช่น หลอดไส้ทังสเตน (ขนาดกำลัง 60 วัตต์ขึ้นไป) แต่จะไม่สามารถทำงานได้ดีนักกับหลอดที่ให้แสงค่าพลังงานต่ำ พวกหลอดนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดแอลอีดี

    คำเตือน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของเล่น เป็นสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป
- ควรมีครูหรือผู้ปกครองดูแลขณะประกอบ
- ครูหรือผู้ปกครองควรอ่านคำแนะนำการใช้งานและดูแลอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000946
ขนาด: 235 x 360 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน