0
ชุดกิจกรรม สนุกกับเครื่องปั่นผ้าแห้ง
สร้างแบบจำลองเครื่องซักผ้าไฟฟ้า เรียนรู้การทำงานของถังปั่น และหลักการกำจัดสิ่งสกปรกในเสื้อผ้า พร้อมทั้งเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น โดยชุดประกอบอย่างง่ายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง
ราคาพิเศษ195.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดกิจกรรม สนุกกับเครื่องปั่นผ้าแห้ง" เครื่องปั่นผ้าแห้ง ทำงานด้วยการใช้แรงหมุนเหวี่ยงสะบัดให้อนุภาคของ ๆ เหลวที่เกาะในเนื้อผ้าหลุดออกจากผ้า เราสามารถนำหลักการทำงานของเครื่องปั่นผ้าแห้งนี้สามารถไปใช้ในการแยกของแข็งออกจากของเหลวที่ผสมกันอยู่ หรือแยกของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันแยกออกจากกันได้ เช่น การแยกครีมออกจากนม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่อแยกของเหลวที่เกาะของแข็งอยู่ หรือแยกของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันได้ด้วย

    เครื่องซักผ้ากับความสะอาด : เครื่องซักผ้าสามารถกำจัดสิ่งสกปรกในเนื้อผ้าได้ด้วยผงซักฟอก ร่วมกับการหมุนของถังซัก ผงซักฟอกที่ละลายอยู่ในน้ำขณะซักผ้าจะช่วยดึงสิ่งสกปรกออกมาจากเนื้อผ้า การหมุนของถังซักจะช่วยให้น้ำซึ่งมีผงซักฟอกละลายอยู่ไหลแทรกเข้าไปในเนื้อผ้าได้อย่างทั่วถึง จึงขจัดสิ่งสกปรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการปั่นให้ผ้าแห้ง อาศัยการหมุนของถังปั่นด้วยความเร็วสูงจนเกิดแรงเหวี่ยงสลัดน้ำออกจากเนื้อผ้าได้

    ความรู้จากชุดกิจกรรม เชื่อมโยงสู่ STEM Education
SCIENCE : แรงหนีศูนย์กลาง อัตราเร็วของการหมุน การแยกของเหลวออกจากของวัตถุที่เปียกอยู่
TECHNOLOGY : การทำงานของมอเตอร์
ENGINEERING : การต่อวงจรไฟฟ้า
MATHEMATICS : การจับเวลา

    รายการเครื่องมือและอุปกรณ์
1. แผงต่อวงจรสะเต็มบอร์ด... 1 แผ่น
2. ลังถ่าน 3 โวลต์ (AA 1.5Vx2)... 1 อัน
3. มอเตอร์ 3 โวลต์... 1 ตัว
4. สวิตช์กดติด - กดดับ... 1 ตัว
5. นอต ขนาด 2.5 x 5 มม.... 6 ตัว
6. เทปโฟม 2 หน้า ขนาด 1 x 3 ซม.... 2 ชิ้น
7. โครงยึดมอเตอร์... 1 อัน
8. ตะกร้าใส่ก้อนฟองน้ำ... 1 อัน
9. ก้อนฟองน้ำ ... 1 อัน
10. ถัง (ถ้วย) ปั่นแห้ง... 1 อัน
11. สายไฟดำ - แดง ยาว 10 ซม. ... 2 เส้น
12. ไขควงขันนอต ... 1 อัน    วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องปั่นแห้งว่าสามารถที่จะทำงานปั่นฟองน้ำหรือสำลีชุ่มน้ำ ให้แห้งได้อย่างไร ซึ่งเป็นหลักการทำงานของเครื่องปั่นผ้าให้แห้งหรือหมาด ก่อนที่จะนำไปทำการรีดหรือสวมใส่ต่อไป

    รู้จักอุปกรณ์ก่อนทำกิจกรรม
- ลังถ่าน : กล่องใส่แบตเตอรี่ เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้า : อุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังกลหมุน ซึ่งหมุนได้โดยแรงผลักกันของแม่เหล็กไฟฟ้าและแม่เหล็กถาวรที่อยู่ภายในมอเตอร์
- สวิตช์ : อุปกรณ์ทำหน้าที่เปิดและปิดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
- ถังปั่นแห้ง : รองรับน้ำที่ผ่านการปั่นแยกออกมา
- ตะกร้าปั่นแห้ง : ใส่ฟองน้ำ

    ขั้นตอนการทำกิจกรรม : ประกอบเครื่องปั่นผ้าแห้งด้วยการขันนอตยึดตามลำดับขั้นตอน
1. ใส่ลังถ่าน
2. ใส่โครงมอเตอร์
3. ต่อสายมอเตอร์และสวิตช์เปิดปิด
4. ติดเทปโฟม (ลอกเทปด้านหนึ่งออกก่อน)
5. ติดถังปั่นแห้ง
6. สวมตะกร้ากับแกนมอเตอร์ …เรียบร้อย!
7. การใส่ก้อนฟองน้ำในตะกร้าปั่น

    สังเกตผลการทดลอง
- ทดลองโดยการนำก้อนฟองน้ำไปจุ่มน้ำให้ชุ่มใส่ลงในตะกร้าปั่น กดสวิตช์เดินเครื่องปั่น ตะกร้าใส่ฟองน้ำจะต้องหมุนสลัดน้ำออกจากก้อนฟองน้ำจนหมด สังเกตว่าเวลาในการหมุน และแรงในการหมุน ว่าสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่หลุดออกอย่างไร รวมทั้งลักษณะความแห้งของก้อนฟองน้ำกับเวลาในการปั่นว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ...ลองเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น สำลี หรือทิชชู่ชุบน้ำทดลองดู และสังเกตผลที่ได้

    คำเตือน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ของเล่น เป็นสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า ผู้ใช้งานต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป
- ควรมีครูหรือผู้ปกครองดูแลขณะประกอบ
- ครูหรือผู้ปกครองควรอ่านคำแนะนำการใช้งานและดูแลอย่างใกล้ชิด

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000922
ขนาด: 235 x 360 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน