0
ชุดทดลอง บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
มาสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบง่ายๆ โดยนำแผ่นโซลาร์เซลล์มาต่อกับ LED ให้เด็กเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และการนำไปใช้งาน
ราคาพิเศษ195.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดทดลอง บ้านพลังงานแสงอาทิตย์" จะชวนน้องๆ มาสร้างบ้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบง่ายๆ โดยนำแผ่นโซลาร์เซลล์มาต่อกับ LED ให้เด็กเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ และการนำไปใช้งาน ความรู้จากชุดทดลอง เชื่อมโยงสู่ STEM Education Science Technology Engineering Mathematic
    รายการอุปกรณ์
1. แผ่น STEM BOARD 1 แผ่น
2. แผ่นพลาสติก PP 1 แผ่น
3. ท่อพลาสติก 1 อัน
4. เทปโฟมสองหน้า 2 ชิ้น
5. หลอด LED 1 ดวง
6. แผ่นโซลาร์เซลล์ 2V 100mA พร้อมปากคีบ 1 ชุด

    การประกอบชิ้นส่วน
1. เตรียมแผ่น STEM BOARD
2. ตัดแผ่นพีพีบอร์ดเป็นรูปบ้าน ตามใจชอบ
3. เสียบท่อพลาสติกและแผ่นพีพีบอร์ดเข้ากับแผ่น STEM BOARD
4. เสียบหลอด LED เข้ากับแผ่นพลาสติก ใช้ปากคีบสีแดง คีบกับขาแอโนด (A) ใช้ปากคีบสีดำ คีบกับขาแคโทด (K)
5. ติดแผ่นโซลาร์เซลล์เข้ากับบอร์ดด้วยเทปโฟมสองหน้า
6. ทดลองนำแผ่นโซลาร์เซลล์ไปตากแดด หรือส่องด้วยโคมไฟ

    ความรู้พื้นฐาน
- เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดไฟ) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นแหล่งพลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) ที่สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์มีจุดเด่นที่สำคัญ แตกต่างจากวิธีอื่นหลายประการ ดังต่อไปนี้

1. ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในขณะใช้งาน จึงทำให้ไม่มีมลภาวะทางเสียง
2. ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษจากขบวนการผลิตไฟฟ้า
3. มีการบำรุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย
4. ประสิทธิภาพคงที่ไม่ขึ้นกับขนาด
5. สามารถผลิตเป็นแผงขนาดต่างๆ ได้ง่าย ทำให้สามารถผลิตได้ปริมาณมาก
6. ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ
7. เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาฟรีและมีไม่สิ้นสุด
8. ผลิตไฟฟ้าได้ทุกมุมโลกแม้บนเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล บนยอดเขาสูง และในอวกาศ
9. ได้พลังงานไฟฟ้าโดยตรงซึ่งเป็นพลังงานที่นำมาใช้ได้สะดวกที่สุด

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000823
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน