0
ชุดทดลอง มอเตอร์ไฟฟ้า
สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่สามารถทดลองได้ด้วยตัวเอง สร้างมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่าย ๆ จากขดลวดทองแดง และแท่งแม่เหล็ก เหมาะสำหรับให้เด็กเรียนรู้การทำงานของมอเตอร์ เส้นแรงแม่เหล็ก
ราคาพิเศษ120.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดทดลอง มอเตอร์ไฟฟ้า" สื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่สามารถทดลองได้ด้วยตัวเอง สร้างมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่าย ๆ จากขดลวดทองแดง และแท่งแม่เหล็ก เหมาะสำหรับให้เด็กเรียนรู้การทำงานของมอเตอร์ เส้นแรงแม่เหล็ก โดยความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเชื่อมโยงสู่ STEM Education ได้เป็นอย่างดี    ชิ้นส่วนอุปกรณ์
- แผ่น STEM BOARD 1 แผ่น
- ลวดทองแดงอาบน้ำยา#22 ความยาว 1 เมตร
- แม่เหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร 1 อัน
- ลังถ่านขนาด AA 2 ก้อน 1 อัน
- ลวดเสียบกระดาษ 2 ชิ้น
- ท่อพลาสติก ความยาว 60 มิลลิเมตร
- เทปโฟมสองหน้า 2 ชิ้น
- ท่อพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร 1 อัน

    วิธีการทำ
1. เตรียมแผ่น STEM BOARD
2. เสียบท่อพลาสติก จำนวน 2 อัน เข้ากับแผ่น STEM BOARD
3. ติดแผ่นกาวโฟม 2 หน้า เข้ากับลังถ่าน แล้วนำไปติดเข้ากับแผ่น STEM BOARD
4. พันสายไฟของลังถ่าน เข้ากับลวดเสียบกระดาษ
5. นำลวดเสียบกระดาษ ประกอบเข้ากับท่อพลาสติก
6. พันลวดอาบน้ำยากับท่อพลาสติกขนาด 3 เซนติเมตร พันจนหมด
7. เหลือปลายลวดไว้ด้านละ 3 เซนติเมตร
8. ใช้มีดหรือกระดาษทราย ขูดฉนวนที่เคลือบลวดทองแดงออก โดยขูดเพียงออกเพียงซีกเดียวเท่านั้น ทำเหมือนกันทั้งสองด้าน
9. วางขดลวดทองแดงที่ทำเสร็จแล้ว ในช่องของลวดเสียบกระดาษ
10. ใส่ถ่านไฟฉายขนาด AA จำนวน 2 ก้อน เข้าในลังถ่าน ขดลวดทองแดงจะหมุนทันที

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000762
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน