0
ลด 50%
ชุดทดลอง วงจรปลุกตามแสงตะวัน
สร้างวงจรเซนเซอร์อย่างง่ายด้วยแสง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจจับแสงอย่างง่าย ประยุกต์การสร้างวงจรระบบอัตโนมัติที่สามารถปิด-เปิดหรือเตือนเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้น
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ97.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดทดลอง วงจรปลุกตามแสงตะวัน" สร้างวงจรเซนเซอร์อย่างง่ายด้วยแสง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจจับแสงอย่างง่าย ประยุกต์การสร้างวงจรระบบอัตโนมัติที่สามารถปิด-เปิดหรือเตือนเมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้น
    รายการอุปกรณ์
1. ikids Easy board
2. ลังถ่าน
3. สายไฟ
4. นอต
5. อุปกรณ์บัซเซอร์
6. ทรานซิสเตอร์ เบอร์ S9013
7. ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง(LDR)

    การประกอบชิ้นส่วน
1. เตรียมลังถ่านและเชื่อมต่อสายไฟสีแดงและดำ
2. วางตำแหน่งทรานซิสเตอร์โดยกางขาทั้ง 3 ขา ออกดังรูปและควรงอขาเพื่อให้ขันนอตง่ายขึ้นระวังขาหัก
3. วางตำแหน่ง LDR ให้เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์
4. เชื่อมต่อบัซเซอร์ขั้วลบเข้ากับขาคอลเล็กเตอร์ (C) ของทรานซิสเตอร์และเชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับขั้วบวกของบัซเซอร์
5. ขันนอตเชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับตัวต้านทานแปรค่าตามแสง LDR
6. เชื่อมต่อสายไฟสีดำเข้ากับขาอิมิเตอร์ (E) ของทรานซิสเตอร์ให้ครบวงจร
7. ทดลองใช้มือบังแสงตัวต้านทานแปรค่าตามแสงว่าจะมีผลเป็นอย่างไร หรือใช้กล่องกระดาษทึบแสงครอบตัว LDR แล้วดูผลที่เกิดขึ้น

    ความรู้พื้นฐาน
"บัซเซอร์" คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่ให้กำเนิดเสียงมีโครงสร้างคล้ายกับลำโพง
"ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง" คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กักหรือกั้นแรงดันและกระแสให้สามารถไหลในปริมาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้น ๆ เมื่อตัวอุปกรณ์มีแสงมากระทบจึงแปรค่าความต้านทานตามปริมาณแสงที่กระทบ มีชื่อทางการว่า LDR (Light Dependent Resistor)   เป็นต้น
"ทรานซิสเตอร์" คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน ใช้ทำหน้าที่ได้ทั้งขยายสัญญาณไฟฟ้า หรือเป็นสวิตช์ปิด-เปิดสัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น

    เรียนรู้และเข้าใจการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
    สำหรับตัวต้านทานแปรค่าตามแสงหรือ LDR ในวงจรนี้จะทำหน้ากักและกั้นกระแสให้ไหลผ่านไปยังขาเบส (B) ของทรานซิสเตอร์ เหมือนเป็นสวิตช์ เมื่อตัวต้านทานแปรค่าตามแสงตัวนี้ได้รับแสง จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านไปขาเบส (B) ทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานนำกระแส ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านบัซเซอร์ มายังขาคอลเล็คเตอร์ (C) ผ่านไปยังขาอิมิเตอร์ (E) ครบวงจรที่ขั้วลบ ทำให้บัซเซอร์มีเสียงเกิดขึ้นแสดงว่า วงจรได้รับแสง และทำงานครบตามขบวนการ แต่เมื่อใดที่ ตัวต้านทานแปรค่าตามแสงไม่มีแสงมากระทบก็จะมีค่าความต้านทานสูงจนกระแสไม่สามารถผ่านไปได้ ทรานซิสเตอร์ก็จะหยุดทำงานบัซเซอร์ก็จะไม่ส่งเสียง สามารถไปประยุกต์เป็นวงจรปลุกตามแสงตะวัน เตือนเมื่อมีแสงแดดสว่างขึ้น หรือสามารถเป็นสวิตช์ปิด-เปิดไฟ เมื่อค่ำมืดก็สามารถทำได้ เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000915
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน