0
ลด 50%
ชุดทดลอง สวิตช์สัมผัส
สร้างวงจรปิด-เปิดแหล่งกำเนิดแสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) อย่างง่าย ด้วยการสัมผัส เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสวิตช์สัมผัสที่สามารถประยุกต์ สำหรับเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ97.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดทดลอง สวิตช์สัมผัส" สร้างวงจรปิด-เปิดแหล่งกำเนิดแสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) อย่างง่าย ด้วยการสัมผัส เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสวิตช์สัมผัสที่สามารถประยุกต์ สำหรับเซนเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้
    รายการอุปกรณ์
1. ikids Easy board
2. ลังถ่าน
3. สายไฟ
4. นอต
5. อุปกรณ์ทรานซิสเตอร์เบอร์ S9013
6. หลอดไฟ LED
7. ตัวต้านทานค่า 22 โอห์ม

    การประกอบชิ้นส่วน
1. เตรียมแผ่น iKids Easy Board ใส่ลังถ่านในตำแหน่งที่เหมาะสม
2. ขันนอตเชื่อมต่อตัวทรานซิสเตอร์วางสามขาดังรูปให้เหมาะสมโดยระยะห่างกันพอสมควร
3. ขันนอตเชื่อมต่อ LED และตัวทรานซิสเตอร์
4. ขันนอตเชื่อมต่อตัวต้านทานและเชื่อมต่อสายไฟสีแดงเป็นขั้วบวก
5. ขันนอตเชื่อมต่อสายไฟสีดำกับขาอิมิเตอร์ (E) และขันนอตขาเบส (B) ทิ้งว่างไว้
6. เชื่อมต่อสายไฟสีแดงระหว่างขาตัวต้านทานขั้วที่เหลือมายังนอตอีกตัวหนึ่งเพื่อเป็นสวิตช์เชื่อมต่อไปยังขาเบส (B) ระยะห่างพอสมควร
7. ใส่แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน เข้ากับลังถ่าน
8. ทดลองวางนิ้วสัมผัสระหว่างนอตที่ปล่อยทิ้งไว้ทั้งสองว่าจะเกิดผลอย่างไร

    ความรู้พื้นฐาน
"ทรานซิสเตอร์" คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำ ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน ใช้ทำหน้าที่ได้ทั้งขยายสัญญาณไฟฟ้า หรือเป็นสวิตช์ปิด-เปิดสัญญาณไฟฟ้า เป็นต้น
"ตัวต้านทาน" คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กักหรือกั้นกระแสให้สามารถไหลในปริมาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้น ๆ เพื่อให้วงจรสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น
"LED" คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง สามารถใช้แทนหลอดไฟแบบไส้ได้ ที่เรียกว่า LED (แอลอีดี) นั้นเป็นชื่อย่อมาจาก Light-Emitting Diode นอกจากนี้ LED ยังมีหลายแสงสีขึ้นอยู่ชนิดและการนำไปใช้งาน เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน เป็นต้น

    เรียนรู้และเข้าใจการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
    การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาใช้งานนั้นส่วนหนึ่งต้องเข้าใจวิธีการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆก่อน เช่น ทรานซิสเตอร์จะต้องทำงานโดยอาศัยขา 3 ขา ที่มีหน้าที่ต่างกันซึ่งเราจะแบ่งชื่อออกไปตามการทำงานดังนี้
    1.ขาคอลเล็กเตอร์ (C)
    2.ขาเบส (B)
    3.ขาอิมิเตอร์ (E)
    โดยขาเบสจะเป็นตัวสั่งงานให้ทรานซิสเตอร์ทำงานให้กระแสไหลผ่านจากขาคอลเล็กเตอร์ไปยังขาอิมิเตอร์ครบวงจรที่ขั้วลบหรือขาเบสก็คือสวิตช์ปิด-เปิดที่สั่งงานด้วยกระแสไฟฟ้านั้นเอง
    สำหรับตัวต้านทานในวงจรนี้จะทำหน้ากักและกั้นกระแสให้ไหลผ่านแอลอีดีให้เหมาะสม ป้องกันกระแสไฟไหลผ่านแอลอีดีเกินความจำเป็น เมื่อต่อวงจรตามรูปตัวอย่างแล้วสำหรับขาเบส (B) นั้นจะรับสัญญาณไฟฟ้าโดยผ่านผิวสัมผัสของนิ้วมือส่งผ่านกระแสไปยังขาเบสให้ทำหน้าสั่งงานปิด-เปิดการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าจากขาคอลเล็กเตอร์ (C) ไปยังขาอีมิเตอร์ (E) ครบวงจรที่ขั้วลบ เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการทำงานวงจรสวิตช์สัมผัส

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000892
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน