0
ลด 50%
ชุดทดลอง สวิตช์ 2 ทาง
สร้างวงจรกำเนิดแสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) อย่างง่าย เหมาะสมสำหรับเด็กเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรอนุกรม วงจรขนานและการทำงานของสวิตช์
ของเล่น ikids ลด 50%
ของเล่น ikids ลด 50%
อ่านต่อ
ราคาพิเศษ97.50 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดทดลอง สวิตช์ 2 ทาง" สร้างวงจรกำเนิดแสงสว่างจากหลอดไฟแอลอีดี (LED) อย่างง่าย เหมาะสมสำหรับเด็กเรียนรู้วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรอนุกรม วงจรขนานและการทำงานของสวิตช์
    รายการอุปกรณ์
1. ikids Easy board
2. ลังถ่าน
3. สายไฟ
4. นอต
5. แผ่นเหล็กเชื่อมต่อ
6. หลอดไฟ LED 2 หลอด

    การประกอบชิ้นส่วน
1. วางตำแหน่งของตัว LED ให้ขา A อยู่ด้านบน ขา K อยู่ด้านล่าง
2. ใส่ลังถ่านในตำแหน่งที่เหมาะสม
3. เตรียมสายไฟเดินเชื่อมต่อ
4. ขันนอตเชื่อมต่อวงจรด้วยสายไฟสีแดงเป็นทางเดินไฟขั้วบวก
5. ขันนอตเชื่อมต่อวงจรด้วยสายไฟสีน้ำเงินหรือดำเป็นทางเดินไฟขั้วลบ
6. ขันนอตสร้างสะพานไฟ 2 จุด
7. ใส่แบตเตอรี่ AA จำนวน 2 ก้อน เข้ากับลังถ่าน
8. ทดลองเชื่อมสะพานไฟทั้งสองจุดที่สายไฟสีเดียวกันและลองสลับสีกันดูผลที่เกิดขึ้น

    ความรู้พื้นฐาน
"LED" คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง สามารถใช้แทนหลอดไฟแบบไส้ได้ ที่เรียกว่า LED (แอลอีดี) นั้นเป็นชื่อย่อมาจาก Light-Emitting Diode ซึ่งเป็นสารกึ่งตัวนำที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว โดย LED จะมีขั้วลบและขั้วบวกเมื่อป้อนไฟฟ้าถูกขั้วก็สามารถเปล่งแสงได้ นอกจากนี้ LED ยังมีหลายแสงสีขึ้นอยู่ชนิดและการนำไปใช้งาน เช่น สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน เป็นต้น

    เรียนรู้และเข้าใจการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
    วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เข้าด้วยกันให้สามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้โดยมีลักษณะการเชื่อมต่อที่อาศัยหน้าที่ของแต่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น ๆ มีลักษณะการเชื่อมต่อพื้นฐานอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม การเชื่อมต่อไฟฟ้าแบบขนาน และการเชื่อมวงจรไฟฟ้าแบบผสม เป็นต้น การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าจะแบ่งเป็นการเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ในที่นี่เราจะใช้การเชื่อมต่อแบบไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อการเรียนรู้อย่างง่าย ๆ

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000908
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน