0
ชุดทดลอง iKids Robot MRT 3 Full Kits
ชุดเรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์แบบครบหลักสูตร ทั้งแบบปรีโปรแกรม (โปรแกรมจากโรงงาน) และแบบเขียนโปรแกรมเอง การทำงานครอบคลุมในการสร้างหุ่นยนต์ ทั้งแบบควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และหุ่นยนต์ที่ทำงานในแบบอัตโนมัติ
ราคาพิเศษ22,000.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดทดลอง iKids Robot MRT 3 Full Kits" สื่อการเรียนรู้ ชุดทดลองเพื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์อย่างมืออาชีพ "MRT 3 Full" เป็นชุดเรียนรู้การประกอบหุ่นยนต์แบบครบหลักสูตรทั้งแบบปรีโปรแกรม (โปรแกรมจากโรงงาน) และแบบเขียนโปรแกรมเอง การทำงานครอบคลุมในการสร้างหุ่นยนต์ ทั้งแบบควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และหุ่นยนต์ที่ทำงานในแบบอัตโนมัติ ด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดที่อยู่ในชุด พร้อมแบบเรียนสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ รวม 43 แบบ เป็นชุดที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในตารางเรียนเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในตารางเรียนปกติ ในวิชา STEM ในสาระวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือเรียนเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในชั่วโมงกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ ตามความเหมาะสม

    "กล่องควบคุมแบบปรีโปรแกรม (โปรแกรมจากโรงงาน)" ควบคุมการทำงานโดยกล่องควบคุมที่ภายในได้รับการโปรแกรมมาแล้วให้มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมในการสร้างหุ่นยนต์ทั้งแบบควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล และหุ่นยนต์ที่ทำงานในแบบอัตโนมัติ ด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดที่อยู่ในชุด พร้อมแบบเรียนสร้างแบบต่าง ๆ รวม 24 แบบ เช่น เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินปีกคู่ หุ่นยนต์ยิมนาสติก มอเตอร์ไซค์สามล้อ หุ่นยนต์ลูกเป็ด หุ่นยนต์เตะฟุตบอล V1 รถถัง เป็นต้น

    "กล่องควบคุมแบบเขียนโปรแกรมเอง" ผู้เรียนสามารถสร้างหุ่นยนต์ตามจินตนาการด้วยกล่องควบคุมที่สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ด้วยตนเอง เรียนรู้ตรรกะและพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ผ่านเครื่องมือการเขียนโปรแกรมในแบบกราฟิก (GUI) เพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ให้ทำงานร่วมกับมอเตอร์, เซอร์โวมอเตอร์ บัซเซอร์เตือนด้วยเสียง และเซนเซอร์หลากหลายเพื่อเพิ่มประสาทสัมผัสให้หุ่นยนต์ เช่น เซนเซอร์เสียง, เซนเซอร์แสง, เซนเซอร์อินฟราเรด และเซนเซอร์สัมผัสกับบทเรียนการสร้างหุ่นยนต์แบบต่างๆ รวม 19 แบบ ประกอบด้วย หุ่นยนต์เตะฟุตบอล V2 หุ่นยนต์นักรบค้อน รถดัมพ์หรรษา หุ่นยนต์ทำความสะอาด หุ่นนักซิ่งขับเคลื่อน 4 ล้อ หุ่นยนต์คีมยักษ์ หุ่นยนต์ขว้างหิน หุ่นยนต์รถช็อปเปอร์ หุ่นยนต์ทอยลูกเต๋า หุ่นยนต์รถวิบากตีนตะขาบ หุ่นยนต์เทอโรซอร์ หุ่นยนต์รถแข่งซูเปอร์ฟอร์มูลาวัน หุ่นยนต์รถถังยักษ์ประจัญบาน
เป็นต้น

    สื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ "iKids" ใช้สำหรับหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม ตามแนวคิด "STEM Education" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ทั้งในตารางเรียนเวลาเรียนปกติ และนอกเวลาเรียน โดยสามารถนำมาใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในตารางเรียนปกติ ในวิชา "STEM" ในสาระวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี หรือเรียนเฉพาะในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือในชั่วโมงกิจกรรมของชมรมหุ่นยนต์ ตามความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละโรงเรียน ในแนวคิดที่ให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมผ่านทางหุ่นยนต์ เด็กทุกคนจะต้องได้ผ่านการเรียนประดิษฐ์หุ่นยนต์ เพื่อฝึกให้เด็กได้มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในศตวรรษ 21

    ลักษณะการเรียนการสอนหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นการเรียนการสอนในแบบ "Active Learning" คือ ให้ผู้เรียนสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ภารกิจเป็นนวัตกรรมขึ้นมา ในแต่ละระดับของการเรียนรู้จะมีโจทย์ภารกิจที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้ลองผิดลองถูกและแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยเป็นการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานการออกแบบ (Design-Based Learning) และสร้างโครงงานนวัตกรรม (Project-Based Learning) เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (Innovation) ขึ้นมา

    หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม เป็นหลักสูตรสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมที่เน้นให้เด็กกล้าคิด กล้าทดลอง โดยอยู่บนพื้นฐานด้าน "STEM" หลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรมมีลักษณะเด่น 7 ประการ ดังนี้
1. ใช้ระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นไปตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM
2. ฝึกให้เด็กรู้จักคิดอย่างรอบคอบ วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลายกว่า
3. ฝึกให้เด็กรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีนำมาใช้งานจริงมากขึ้น จนทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งในวิชาการ และรู้ถึงความสำคัญในสิ่งที่เรียน
4. รู้ลึกในเชิงเทคโนโลยีมากกว่า ทั้งรูปแบบ หลักการทำงานพื้นฐาน ไปจนถึงการประยุกต์ใช้จริง
5. เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการได้มากกว่า
6. การประเมินผลที่เน้นทักษะในเชิงของการใช้ความคิด และในเชิงปฏิบัติเป็นหลัก
7. เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Adviser)

    หนังสือคู่มือ 4 เล่ม พร้อมซีดี 1 แผ่น ในชุด
- คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT 3 VOL.1   1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 15 ตัว)
- คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT 3 VOL.2 1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 9 ตัว)
- คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT 3 VOL.3 1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 10 ตัว)
- คู่มือเรียนรู้และการสร้างหุ่นยนต์ MRT 3 VOL.4 1 เล่ม (ตัวอย่างการสร้างหุ่นยนต์ 9 ตัว)
- ซอฟต์แวร์ MRT 3 Compiler สำหรับเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในแบบ GUI (Graphic User Interface)

    รายละเอียดทางเทคนิคของเมนบอร์ด (บอร์ดควบคุม)
- ชิปไมโครคอนโทรลเลอร์ : ATMEGA32A
- ความถี่สัญญาณนาฬิกา : 16 เมกะเฮิรตซ์
- พอร์ตอินพุต สำหรับต่อเซนเซอร์ชนิดต่างๆ : อาทิ เซนเซอร์อินฟราเรด (IR), เซนเซอร์แสงสว่าง (CdS หรือ LDR), เซนเซอร์เสียง (Mic), เซนเซอร์สัมผัส เป็นต้น
- พอร์ตเอาต์พุต สำหรับต่ออุปกรณ์เอาต์พุตต่างๆ : อาทิ หลอดLED, ลำโพง ,บัซเซอร์, มอเตอร์และมอเตอร์เซอร์โว เป็นต้น

    อุปกรณ์เซนเซอร์ในชุด
- เซนเซอร์ตัวรับรีโมตคอนโทรล
- เซนเซอร์อินฟราเรด
- เซนเซอร์สวิตช์สัมผัส
- เซนเซอร์แสง
- เซนเซอร์เสียง

    อุปกรณ์เอาต์พุต
- มอเตอร์ทดเฟือง      
- มอเตอร์เซอร์โว      


รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890001042
ขนาด: 230 x 400 x 190 มม.
น้ำหนัก: 3500 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน