0
ลด 30%
ชุดที่ 4 ชุด บริหารจัดการ (Book Set : 8 เล่ม)
ภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้
หนังสือ560.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดที่ 4 ชุด บริหารจัดการ" ภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้

    "รายละเอียดหนังสือในเซต" 
1. 9786160831500 10 หลัก แห่งการรวบอำนาจ
2. 9786160826766 เจาะประเด็นเด่น เศรษฐกิจไทย
3. 9786160803842 ชวนเพื่อนมาเป็นพวก (เรา)
4. 9786160830183 Learn & Change Fast in 4.0
5. 9786160825660 ลงทุนอย่างไรในโลกยุค New Normal
6. 9786160827749 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ/การจัดการข้ามวัฒนธรรม
7. 9786160821112 เครื่องมือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
8. 9789742126681 กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840191410 (-ไม่ระบุ) 0 หน้า
น้ำหนัก: 3055 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน