0
ชุดประชาคมอาเซียน ฟิลิปปินส์ (PDF)
ไกด์อาโก & หนูน้อย Asean & Motto จะพาพวกเราเปิดประตู...สู่ประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับแนวฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ภูเขาไฟขนาดเล็กทีสุดในโลก
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประชาคมอาเซียน เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" ทั้งประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไกด์ซายา และ หนูน้อย Asean และ Motto จะพาพวกเราเปิดประตู สู่ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ด้วยความตื่นตา ตื่นใจ กับพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก คัมภีร์อัลกุรอานขนาดเล็กที่สุดในโลก

สารบัญ

- เปิดฟ้าอาเซียน
- แผนที่ประเทศฟิลิปปินส์
- กุมุสตา ฟิลิปปินส์
- เปิดประตู...สู่ประเทศฟิลิปปินส์
- ลิ้นชัก ประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์
- รั้วรอบขอบชิด ลักษณะภูมิประเทศ
- สวนหลังบ้าน คนฟิลิปปินส์...เพาะปลูกอะไร
- สายน้ำ ขุนเขา
- แม่น้ำและภูเขาของฟิลิปปินส์
- ลม ฟ้า อากาศ ภูมิอากาศของฟิลิปปินส์
- เจ้าของบ้าน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผู้คนในฟิลิปปินส์

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220066 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน