0
ชุดประชาคมอาเซียน มาเลเซีย (PDF)
มารู้จักมาเลเซียกันเถอะ
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประชาคมอาเซียน" เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" ไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม "ไกด์ฮาดีอา"  "หนูน้อย Asean" และ "Motto" จะพาพวกเราเปิดประตู สู่ "ประเทศมาเลเซีย" มนตร์เสน่ห์แห่งเอเชีย ใน "ซาลามัต ดาตัง มาเลเซีย" เล่มนี้

สารบัญ

- เปิดฟ้าอาเซียน
- แผนที่ประเทศมาเลเซีย
- เซอลามัต ดาตัง มาเลเซีย
- เปิดประตู...สู่ประเทศมาเลเซีย
- ลิ้นชักประวัติศาสตร์มาเลเซีย
- รั้วรอบขอบชิด ลักษณะภูมิประเทศ
- สวนหลังบ้าน คนมาเลเซีย...เพาะปลูกอะไร
- สายน้ำ ขุนเขา แม่น้ำ และภูเขาของมาเลเซีย
- ลม ฟ้า อากาศ ภูมิอากาศของประเทศมาเลเซีย
- เจ้าของบ้าน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผู้คนในมาเลเซีย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220059 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน