0
ชุดประชาคมอาเซียน สิงค์โปร์ (PDF)
มารู้จักสิงคโปร์กันเถอะ
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือชุด "ประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน" คือหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อทำความรู้จักประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของของชาติเเละเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศเเละอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม นี่จึงเป็นเสมือนหน้าต่างบานแรกที่เด็กๆ จะได้เปิดเพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในประชาคมอาเซียนแห่งนี้

สารบัญ

- เปิดฟ้าอาเซียน
- เเผนที่ สิงคโปร์
- หนีห่าว สิงคโปร์
- เปิดประตู...สู่ ประเทศสิงคโปร์
- ลิ้นชัก ประวัติศาสตร์สิงคโปร์
- รั้วรอบขอบชิด ภูมิประเทศน่ารู้ ของสิงคโปร์
- สวนหลังบ้าน
- สายน้ำ ขุนเขา
- ลม ฟ้า อากาศ
- เจ้าของบ้าน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220073 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน