0
ชุดประชาคมอาเซียน อินโดนีเซีย (PDF)
มารู้จักอินโดนีเซียกันเถอะ
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ประชาคมอาเซียน" เรื่องใกล้ตัวที่ต้องเตรียมพร้อม เรียนรู้อย่างเข้าใจกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ในรูปแบบ "ฉบับการ์ตูน" ไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เอกลักษณ์ของชาติและเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภูมิศาสตร์ของประเทศและอาณาเขตติดต่อ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม "ไกด์ฮารี"  "หนูน้อย Asean" และ "Motto" จะพาพวกเราเปิดประตู สู่ "ประเทศอินโดนีเซีย" มาถึงและสัมผัสได้บนหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคล้าย "พระจันทร์หงายครึ่งซีก" ใน "เซอลามัต อินโดนีเซีย" เล่มนี้

สารบัญ

- เปิดฟ้าอาเซียน
- แผนที่ อินโดนีเซีย
- เซอลามัต อินโดนีเซีย
- เปิดประตู...สู่ ประเทศอินโดนีเซีย
- ลิ้นชัก ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย
- รั้วรอบขอบชิด ภูมิประเทศน่ารู้...ของอินโดนีเซีย
- สวนหลังบ้าน ชาวอินโดนีเซีย...ปลูกอะไรกันบ้าง
- สายน้ำ ขุนเขา แม่น้ำ และภูเขาของประเทศอินโดนีเซีย
- ลม ฟ้า อากาศ ภูมิอากาศของประเทศอินโดนีเซีย
- เจ้าของบ้าน เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ผู้คนในอินโดนีเซีย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220080 (PDF) 72 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน