0
ชุดรวมข้อสอบ 1110 ข้อ (บริหารธุรกิจ) เพื่อเตรียมสอบปริญญาโท
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังเล่มนี้จะเป็นแนวข้อสอบใหม่ๆ ที่ชอบออกบ่อยๆของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบ ซึ่งลักษณะของข้อสอบส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ (แนว GMAT) เช่นหลักความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงินการธนาคาร การบัญชี ซึ่งถือว่าอยู๋ในขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรดังนั้นชุดรวมข้อสอบชุดนี้ได้รวบรวมเอาข้อสอบปริญญาโทความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ แนว GMAT ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีแนวข้อสอบคล้ายกันและในส่วนของการแนะแนวข้อสอบมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งได้เพิ่มเติมข้อสอบใหม่ๆ และเสริมคำอธิบายบางบทให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของคู่มือข้อสอบเล่มนี้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสอบเป็นอย่างมาก

สารบัญ

-แบบทดสอบเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องการผลิต
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องหลักการตลาด
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องการจัดการ
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องการเงิน-การธนาคาร
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องหลักการบัญชี
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องทักษะเชิงคณิตศาสตร์
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องเศรษฐศาสตร์จุลภาค
-เฉลย
-แบบทดสอบเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาค
-เฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743890408 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 11 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2000
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน