0
ชุดวงจรปรับความสว่างของหลอดไฟ
สร้างวงจรปรับความสว่างให้หลอดไฟขนาดเล็กอย่างง่าย ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับความสว่างของหลอดไส้ขนาดเล็ก และประยุกต์เป็นวงจรดริมเมอร์แสงสว่างสำหรับหลอดไส้ขนาดเล็กได้
ราคาพิเศษ195.00 บาท
ข้อมูลโดยสังเขป

    "ชุดวงจรปรับความสว่างของหลอดไฟ" สร้างวงจรปรับความสว่างให้หลอดไฟขนาดเล็กอย่างง่าย ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับความสว่างของหลอดไส้ขนาดเล็ก และประยุกต์เป็นวงจรดริมเมอร์แสงสว่างสำหรับหลอดไส้ขนาดเล็กได้ ความรู้จากชุดทดลอง เชื่อมโยงสู่ STEM Education Science Technology Engineering Mathematic
    รายการอุปกรณ์
1. ikids Easy board 1 อัน
2. ลังถ่าน 1 อัน
3. สายไฟ 4 เส้น
4. น็อต 5 ตัว
5. หลอดไฟแบบไส้ขนาดเล็ก 2 หลอด
7. ตัวต้านทานปรับค่าได้ 1 ตัว

    การประกอบชิ้นส่วน
1. วางตำแหน่งลังถ่านให้เหมาะสมและเชื่อมต่อสายไฟสีแดงขั้วบวกและสีดำขั้วลบ
2. นำตัวต้านทานปรับค่าได้มายึดนอตแยกขาเพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
3. วางตำแหน่งขั้วสปริงสำหรับใส่หลอดไฟให้เหมาะสมจัดระยะพอประมาณ
4. เชื่อมต่อสายไฟสีแดงเข้ากับขาตัวต้านทานปรับค่าได้ขาที่ 1 และขากลางไว้สำหรับปรับค่าความต้านทานส่งไปหลอดไฟ
5. เชื่อมต่อสายไฟสีดำเข้ากับขั้วที่เหลือของหลอดไฟ
6. ทดลองใช้ไขควงหมุนตามเข็มและทวนเข็มดูการเปลี่ยนแปลง

    ความรู้พื้นฐาน
- ตัวต้านทานปรับค่าได้ (VR : Variable Resistor) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กักหรือกั้นแรงดันและกระแสให้สามารถไหลในปริมาณที่เหมาะสมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวนั้นๆ มีความพิเศษตรงสามารถปรับค่าความต้านทานได้มีขาใช้งาน 3 ขา หลอดไฟแบบไส้ขนาดเล็ก คือ หลอดไฟมีไส้ที่มีขนาดเล็กใช้แรงดันระหว่าง 3 - 12 โวลต์ ได้ ขึ้นอยู่กับระบบแรงดันของตัวหลอดไฟ

    เรียนรู้และเข้าใจการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
- การปรับแต่งให้สามารถควบคุมแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากหลอดไส้ เรียนรู้การต่อวงจรแบบขนาน โดยให้หลอดไส้ทั้ง 2 หลอดเชื่อมต่อขนานกับแหล่งจ่ายไฟอย่างแบตเตอรี่ 3 โวลต์ เพิ่มการปรับแต่งให้สามารถหรี่ไฟให้สว่างมากน้อย ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ ซึ่งจะเป็นตัวกั้นกระแสให้ไหลมากน้อยตามการปรับของเราเองที่รับกระแสไฟฟ้ามาจากแหล่งจ่ายไฟก่อนเข้าหลอดไฟทั้งสอง ข้อดีของการต่อหลอดไฟแบบขนานนี้เมื่อหลอดใดหลอดหนึ่งขาดหรือเสียอีกหลอดก็ยังคงใช้งานได้ สามารถทดลองต่อหลอดไฟในแบบอนุกรมเพื่อดูความแตกต่างของวงจรได้

รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5225890000878
ขนาด: 145 x 250 x 30 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน