0
ชุดหนังสือภาพสำหรับเยาวชน (เล่ม 2) ตอน หยดน้ำค้างบนใบหญ้า และเรื่องอื่น ๆ
ผลงานวรรณกรรมล้ำค่าของอัจฉริยะของโลกที่จะนำพาเยาวชนไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วรรณกรรมเล่มนี้จะช่วยปลูกฝังนิสัยที่ดีงามให้แก่เยาวชนไทย เช่น ความรักธรรมชาติ รักต้นไม้ รักโลก และพร้อมที่จะอนุรักษ์ไว้สำหรับเยาวชนรุ่นหลัง มีความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความสามัคคี ความใฝ่รู้ ความตั้งใจแน่วแน่ อารมณ์ขัน ความฉลาดในการใช้และการเพิ่มพูนสติปัญญา อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งรอบตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167329345 (ปกอ่อน) 68 หน้า
ขนาด: 171 x 240 x 5 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์คีรีบูน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน