0
ชุดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่ +ปฏิทินธรรมคำกลอน พ.ศ. 2563
รวบรวมบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวาระโอกาสทั่วไป มาพร้อม "ปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2563 ฉบับตั้งโต๊ะ" พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถทำเป็นปฏิทินแขวนได้
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่" เล่มนี้ ได้รวบรวมบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวาระโอกาสทั่วไป เริ่มตั้งแต่ คำบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล คำอาราธนาพระปริตร สัมพุทเธนโมอัฏฐกคาถา มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตาสูตร ขันธปริตร โมรปริตร วัฏฏกปริตร อาฏานาฏิยปริตร โพชฌงคปริตร ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าจะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมนำไปใช้ เพื่อพบความสะอาด สว่าง สงบ แก่ชีวิตด้วยกันทุกคน มาพร้อม "ปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2563 ฉบับตั้งโต๊ะ" พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถทำเป็นปฏิทินแขวนได้

สารบัญ

- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำอาราธนาศีล 5
- คำอาราธนาพระปริตร
- ชุมนุมเทวดา
- บทสวดมนต์ข้ามปี
- บทสัมพุทเธ
- บทนโมการอัฏฐกคาถา
- บทมงคลสูตร
- บทรตนสูตร
- บทกรณียเมตตสูตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858720793953 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 214 x 217 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน