0
ชุดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่ + ปฏิทินธรรมคำกลอน 2564
รวบรวมบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวาระโอกาสทั่วไป มาพร้อมปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2564 ฉบับตั้งโต๊ะ พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถทำเป็นปฏิทินแขวนได้
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่ + ปฏิทินธรรมคำกลอน 2564" รวบรวมบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวาระโอกาสทั่วไป มาพร้อมปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2564 ฉบับตั้งโต๊ะ หมาะสำหรับเป็นของขวัญให้คนที่ท่านรักและห่วงใย หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในชุดประกอบด้วย...

    หนังสือ "สวดมนต์ข้ามปี เริ่มสิ่งดีปีใหม่" รวบรวมบทเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวาระโอกาสทั่วไป เริ่มตั้งแต่ คำบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล คำอาราธนาพระปริตร สัมพุทเธนโมอัฏฐกคาถา มงคลสูตร รตนสูตร กรณียเมตตาสูตร ขันธปริตร โมรปริตร วัฏฏกปริตร อาฏานาฏิยปริตร โพชฌงคปริตร ฯลฯ ซึ่งเชื่อว่าจะเอื้ออำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมนำไปใช้ เพื่อพบความสะอาด สว่าง สงบ แก่ชีวิตด้วยกันทุกคน

    "ปฏิทินธรรม 2564 มองให้ดีมีปัญญา" ปฏิทินธรรมคำกลอนแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งคัดเลือกบทกลอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ 12 บท ประกอบปฏิทินทั้ง 12 เดือน เพื่อให้ธรรมะใกล้ตัว ใกล้ใจ หยิบใช้ได้ทันที มีข้อความดีๆ ใช้ได้ทุกโอกาส พร้อม QR Code เพื่อสแกนเสียงอ่านบทประพันธ์ รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งวันหยุดประจําปี วันพระ ข้างขึ้นข้างแรม และวันสำคัญต่าง ๆ ตัวปฏิทินรูปลักษณ์โดดเด่นมีสไตล์ บรรจุในแพ็คเกจดีไซน์เก๋ กล่องปฏิทินแกะแล้วไม่ต้องทิ้ง เพราะสามารถนำมาเป็นปฏิทินแขวนที่สวยงาม

รายละเอียดปฏิทิน
- ขนาด 8.5 x 8.5 นิ้ว
- กระดาษอาร์ตมัน 4 สี
- จำนวน 13 แผ่น
- ห่วงกระดูกงู 2 จุด จุดละ 4 ข้อสารบัญ

- คำบูชาพระรัตนตรัย
- คำอาราธนาศีล 5
- คำอาราธนาพระปริตร
- ชุมนุมเทวดา
- บทสวดมนต์ข้ามปี
- บทสัมพุทเธ
- บทนโมการอัฏฐกคาถา
- บทมงคลสูตร
- บทรตนสูตร
- บทกรณียเมตตสูตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858720794325 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 215 x 215 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน