0
ชุดหนังสือสวดมนต์ประจำวัน +ปฏิทินธรรมคำกลอน พ.ศ. 2563
เป็นคู่มือสวดมนต์ประจำวันสำหรับทุกคน โดยเน้นบทสวดมนต์ที่นิยม ในรูปเล่มกะทัดรัด เหมาะสำหรับพกพา มาพร้อม "ปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2563 ฉบับตั้งโต๊ะ" พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถทำเป็นปฏิทินแขวนได้
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สวดมนต์ประจำวัน" เล่มนี้ รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสวดมนต์ประจำวันสำหรับทุกคน โดยเน้นบทสวดมนต์ที่นิยม ในรูปเล่มกะทัดรัด เหมาะสำหรับพกพา และในตอนท้ายเล่มได้รวมหลักธรรมะพื้นฐานไว้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน ซึ่งเชื่อว่าจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้สนใจใฝ่ธรรมได้เป็นอย่างดี มาพร้อม "ปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2563 ฉบับตั้งโต๊ะ" พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถทำเป็นปฏิทินแขวนได้

สารบัญ

- อานิสงส์
- บทสวดมนต์
- บทแผ่เมตตา
- คำอาราธนาและคำถวายต่าง ๆ
- วิธีทำสมาธิแบบง่าย ๆ
- ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858720793960 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 214 x 217 x 15 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน