0
ชุดหนังสือสวดเป็นสุข + ปฏิทินธรรมคำกลอน 2564
รวมบทสวดมนต์พร้อมคำแปล ที่มีตำนานการใช้ให้เหมาะโอกาส ส่งเสริมศรัทธา พินิจเนื้อหาเกิดปัญญาลึกซึ้ง มาพร้อมปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2564 ฉบับตั้งโต๊ะ พิเศษ! กล่องปฏิทินสามารถทำเป็นปฏิทินแขวนได้
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุดหนังสือสวดเป็นสุข + ปฏิทินธรรมคำกลอน 2564" รวมบทสวดมนต์พร้อมคำแปล ที่มีตำนานการใช้ให้เหมาะโอกาส ส่งเสริมศรัทธา พินิจเนื้อหาเกิดปัญญาลึกซึ้ง มาพร้อมปฏิทินคำกลอนพุทธทาส พุทธศักราช 2564 ฉบับตั้งโต๊ะ หมาะสำหรับเป็นของขวัญให้คนที่ท่านรักและห่วงใย หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในชุดประกอบด้วย...

    หนังสือ "สวดสุขใจ" รวบรวมขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือสวดมนต์สำหรับชาวพุทธ โดยคัดเลือกบทสวดมนต์ที่สำคัญ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่เน้นการสวดอ้อนวอนเหมือนบทสวดมนต์ทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ยังได้เพิ่มบทสวดมนต์พิเศษเข้ามาด้วย โดยเน้นบทสวดมนต์ที่มีความหมาย เสริมสร้างความดีงามให้แก่ชีวิตเหมาะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

    "ปฏิทินธรรม 2564 มองให้ดีมีปัญญา" ปฏิทินธรรมคำกลอนแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งคัดเลือกบทกลอนจากท่านพุทธทาสภิกขุ 12 บท ประกอบปฏิทินทั้ง 12 เดือน เพื่อให้ธรรมะใกล้ตัว ใกล้ใจ หยิบใช้ได้ทันที มีข้อความดีๆ ใช้ได้ทุกโอกาส พร้อม QR Code เพื่อสแกนเสียงอ่านบทประพันธ์ รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งวันหยุดประจําปี วันพระ ข้างขึ้นข้างแรม และวันสำคัญต่าง ๆ ตัวปฏิทินรูปลักษณ์โดดเด่นมีสไตล์ บรรจุในแพ็คเกจดีไซน์เก๋ กล่องปฏิทินแกะแล้วไม่ต้องทิ้ง เพราะสามารถนำมาเป็นปฏิทินแขวนที่สวยงาม

รายละเอียดปฏิทิน
- ขนาด 8.5 x 8.5 นิ้ว
- กระดาษอาร์ตมัน 4 สี
- จำนวน 13 แผ่น
- ห่วงกระดูกงู 2 จุด จุดละ 4 ข้อสารบัญ

1. คำบูชาพระรัตนตรัย
2. ปุพพภาคนมการ
3. ไตรสรณาคมน์
4. บทสรรเสริญพุทธคุณ
5. บทสรรเสริญธรรมคุณ
6. บทสรรเสริญสังฆคุณ
7. บทมงคลสูตร
8. บทรตนสูตร
9. บทกรณียเมตตสูตร
10. บทโมรปริตร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858720794349 (ปกอ่อน) 40 หน้า
ขนาด: 215 x 215 x 17 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน